Informacje finansowe


 WYBRANE DANE FINANSOWE

Wyszczególnienie

01.01.2016- 31.12.2016

01.01.2017 - 31.12.2017


   PLN   

   EUR   

   PLN   

   EUR   

 RACHUNEK ZYSKÓW I   STRAT 

 
 Przychody netto ze
 sprzedaży usług,
 towarów i materiałów
162 608
37 162
174 210
41 042


 Koszt wł. sprzedaży


152 546


34 862


164 515


38 758


 Zysk (strata) na
 dział. operacyjnej6 9921 5987 0851 669


 Zysk (strata) brutto


6 228


1 423


5 796


1 365


 Zysk (strata) netto


6 253


1 429


4 520


1 065


 Liczba udziałów/akcji
 w tyś sztuk46 10946 10946 10946 109


 Zysk (strata) netto na
 akcję zwykłą  (zł/euro)0,140,030,100,02


 BILANS


 Aktywa trwałe


19 552


4 420


13 802


3 309


 Aktywa obrotowe


107 751


24 356


92 193


22 104


 Kapitał własny


45 100


10 194


 29 779


7 140


 Zobowiązania
 długoterminowe5 7971 3106 8641 646


 Zobowiązania
 krótkoterminowe76 40617 27169 35216 628


 Wartość księgowa
 na akcję (zł/euro)0,980,220,650,15