Informacje finansowe


 WYBRANE DANE FINANSOWE

Wyszczególnienie

01.01.2016- 31.12.2016

01.01.2015 - 31.12.2015


   PLN   

   EUR   

   PLN   

   EUR   

 RACHUNEK ZYSKÓW I   STRAT 

 
 Przychody netto ze
 sprzedaży usług,
 towarów i materiałów
162 608
37 162
208 773
49 888


 Koszt wł. sprzedaży


152 546


34 862


194 869


46 566


 Zysk (strata) na
 dział. operacyjnej6 9921 5988 0091 914


 Zysk (strata) brutto


6 228


1 423


-10 469


-2 502


 Zysk (strata) netto


5 851


1 337


-1 713


-409


 Liczba udziałów/akcji
 w tyś sztuk46 10946 10946 10946 109


 Zysk (strata) netto na
 akcję zwykłą  (zł/euro)0,130,03-0,04-0,01


 BILANS


 Aktywa trwałe


22 761


5 145


31 130


7 305


 Aktywa obrotowe


107 751


24 356


105 983


24 869


 Kapitał własny


48 309


10 920


 26 351


6 184


 Zobowiązania
 długoterminowe5 7971 31016 5243 878


 Zobowiązania
 krótkoterminowe76 40617 27194 23822 114


 Wartość księgowa
 na akcję (zł/euro)1,050,240,570,13