Informacje finansowe


 WYBRANE DANE FINANSOWE

Wyszczególnienie

01.01.2016- 31.12.2016

01.01.2017 - 31.12.2017


   PLN   

   EUR   

   PLN   

   EUR   

 RACHUNEK ZYSKÓW I   STRAT 

 
 Przychody netto ze
 sprzedaży usług,
 towarów i materiałów




162 608




37 162




174 210




41 042


 Koszt wł. sprzedaży


152 546


34 862


164 515


38 758


 Zysk (strata) na
 dział. operacyjnej



6 992



1 598



7 085



1 669


 Zysk (strata) brutto


6 228


1 423


5 796


1 365


 Zysk (strata) netto


6 253


1 429


4 520


1 065


 Liczba udziałów/akcji
 w tyś sztuk



46 109



46 109



46 109



46 109


 Zysk (strata) netto na
 akcję zwykłą  (zł/euro)



0,14



0,03



0,10



0,02






 BILANS


 Aktywa trwałe


19 552


4 420


13 802


3 309


 Aktywa obrotowe


107 751


24 356


92 193


22 104


 Kapitał własny


45 100


10 194


 29 779


7 140


 Zobowiązania
 długoterminowe



5 797



1 310



6 864



1 646


 Zobowiązania
 krótkoterminowe



76 406



17 271



69 352



16 628


 Wartość księgowa
 na akcję (zł/euro)



0,98



0,22



0,65



0,15