Archiwum Aktualności

Ozen Plus Sp. z o.o. - przebieg prac na budowie elektrociepłowni w Wałczu (stan na 15.08.2010)

17.08.2010

Prezentujemy kolejne zdjęcia obrazujące przebieg prac na budowie elektrociepłowni w Wałczu - stan na 15.08.2010.

Viatron Sp. z o.o. - zawarcie umowy pożyczki z De Lage Landen Leasing SA w celu sfinansowania zakupu urządzeń technicznych.

17.08.2010

W dniu 16 sierpnia spółka zależna Viatron Sp. z o.o., w której fundusz BBI Zeneris posiada 70% udziałów, zawarł z De Lage Landen Leasing Polska S.A. umowę pożyczki na kwotę 4.632.500 euro. Na kwotę pożyczki składają się: pożyczka długoterminowa w wysokości 3.000.000 euro z oprocentowaniem zmiennym wynoszącym na dzień zawarcia umowy 4,499% łącznie z 3M EURIBOREM udzielona na okres 79 miesięcy oraz pożyczka pomostowa w wysokości 1.632.500 euro z oprocentowaniem 3,699% łącznie z 3M EURIBOREM udzielona na okres 3 miesięcy do czasu wypłaty dotacji.

Biogaz Zeneris Sp. z o.o. - przebieg prac na budowie elektrociepłowni w Skrzatuszu (stan na 10.08.2010)

12.08.2010

Prezentujemy kilka zdjęć obrazujących przebieg budowy elektrociepłowni w  Skrzatuszu zgodnie ze stanem na dzień 10 sierpnia 2010 roku.

Ozen Plus Sp. z o.o. - przebieg prac na budowie elektrociepłowni w Wałczu (stan na 29.07.2010)

29.07.2010

Prezentujemy kilka zdjęć obrazujących przebieg prac na budowie elektrociepłowni w Wałczu, zgodnie ze stanem na 29.07.2010.

Biogaz Zeneris Sp. z o.o. - przebieg prac na budowie elektrociepłowni w Skrzatuszu (stan na 20.07.2010)

23.07.2010

Prezentujemy kilka zdjęć obrazujących przebieg budowy elektrociepłowni w Skrzatuszu zgodnie ze stanem na dzień 20 lipca 2010 roku.

Viatron Sp. z o.o. - uruchomienie pierwszej zaliczki zgodnie z umową dotacyjną

23.07.2010

W dniu 23 lipca 2010 r. Fundusz otrzymał informację od spółki zależnej Viatron Sp. z o.o. ("Spółka"), o otrzymaniu pierwszej zaliczki w wysokości 2.465.000,00 zł.

Wypłata zaliczki jest realizacją założeń umowy dotacyjnej zawartej przez Spółkę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości ("PARP") w dniu 17 maja 2010 r., na realizację projektu pn.: "Wdrożenie innowacyjnej technologii instalacji turbin wiatrowych i innych specjalistycznych usług dźwigowych", o czym Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 16/2010.

Biogaz Zeneris Sp. z o.o. - przebieg prac na budowie elektrociepłowni biogazowej w Skrzatuszu (stan na czerwiec 2010)

13.07.2010

Prezentujemy kilka zdjęć obrazujących przebieg prac na budowie elektrociepłowni biogazowej w Skrzatuszu, realizowanej przez spółkę Biogaz Zeneris Sp. z o.o.

Ozen Plus Sp. z o.o - przebieg prac na budowie elektrociepłowni w Wałczu

08.07.2010

Prezentujemy kilka zdjęć obrazujących przebieg prac na budowie elektrociepłowni w Wałczu, realizowanej przez spółkę Ozen Plus Sp. z o.o.

Energo - Eko I S.A. - Ogłoszenie przetargu na wyłonienie Głównego Realizatora Inwestycji

06.07.2010

Spółka zależna Energo - Eko I S.A. ogłosiła przetarg nieograniczony, bez stosowania wymogów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na wyłonienie Głównego Realizatora Inwestycji pod umowną nazwą "Zaprojektowanie i wybudowanie innowacyjnego zakładu odzyku energii z odpadów komunalnych i przemysłowych z wykorzystaniem technologii odgazowania."

Biogaz Zeneris Sp. z o.o. - otrzymanie zaliczki w wysokości 4.093 tys zł z tytułu zawartej umowy dotacyjnej

19.05.2010

W dniu dzisiejszym Spółka Biogaz Zeneris Sp. z o.o. otrzymała zaliczkę w wysokości 4.093 tys zł zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, zawartą w dniu 28 kwietnia 2010 r. z NFOŚiGW, w ramach programu Priorytetu IX.1.

1 / 2 … / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14