Archiwum Aktualności

Aneks nr 1 do memorandum informacyjnego BBI Zeneris S.A.

19.09.2013
Informujemy, iż w związku z podjętą 19 września 2013 r. przez Zarząd Emitenta decyzją o zmianie strategii, do memorandum informacyjnego wprowadza się zmiany. 

Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów w ramach publicznej oferty akcji serii A1

13.09.2013
Informujemy, że termin przyjmowania zapisów w ramach publicznej oferty Akcji serii A1 emitowanych przez BBI Zeneris S.A. zostaje przedłużony do 20 września 2013 r.

Zmiana terminów publicznej oferty akcji serii A1

06.09.2013
Informujemy o zmianie terminów publicznej oferty akcji serii A1.

Publikacja memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji serii A1

31.08.2013
W związku z emisją akcji serii A1, uchwaloną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. w dniu 21 sierpnia 2013 roku, Spółka publikuje Memorandum informacyjne dotyczące publicznej oferty papierów wartościowych.

Termin debiutu Viatron SA na NewConnect

12.08.2013
Zarząd BBI Zeneris S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2013 z 11 lipca 2013 r. informuje, że zgodnie z uchwałą Nr 897/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki VIATRON S.A., termin debiutu akcji VIATRON S.A. na rynku NewConnect, został ustalony na 14 sierpnia 2013 roku. 

Viatron S.A. – konsekwentnie w kierunku realizacji prognoz – wyniki za pierwsze półrocze 2013 r.

09.08.2013
Viatron S.A., spółka zależna BBI Zeneris S.A., zaraportował wzrost przychodów i zysku netto wypracowanych w drugim kwartale 2013r. w stosunku do poprzednich kwartałów. Zrealizowany zysk netto za pierwsze półrocze 2013r., stanowi 73% prognozowanego wyniku netto dla pełnego roku 2013. 
Więcej informacji w załączonym raporcie kwartalnym.

Informacja o kandydatach zgłoszonych do Rady Nadzorczej BBI Zeneris S.A.

23.06.2013
Niniejszym przedstawiamy kandydatów na członków Rady Nadzorczej BBI Zeneris S.A. - ZWZA 24.06. 2013, którzy kandydują w miejsce osób ustępujących: Krzysztof Zakrzewski - Parter Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz Wiesław Ciepliński - Prezes Zarządu Ragn-Sells Polska Sp. z o.o. oraz Depony Serwis Sp. z o. o.

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. uczestnikiem VII Międzynarodowego Forum „Dni Nauki i Technologii” Polska – Wschód

12.04.2013
W dniach 17-19 kwietnia w Suwałkach odbędzie się VII Międzynarodowe Forum „Dni Nauki i Technologii” Polska – Wschód, organizowane przez Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Ideą Forum w myśl strategicznych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych oraz strategicznych programów badawczych, jest proponowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie kluczowych dla rozwoju regionu dziedzin. Celem Forum jest rozszerzenie międzynarodowej współpracy w obszarze zdrowia, technologii informacyjno-komunikacyjnych, energii, środowiska, nowych materiałów i procesów oraz współpracy regionalnej pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami wschodnimi, przede wszystkim Białorusią, Ukrainą i Rosja, w szczególności w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Pan Andrzej Marciniak Prezesem Zarządu spółki Ozen Plus Sp. z o.o.

03.04.2013
W marcu 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki Ozen Plus Sp. o.o. poszerzyła skład Zarządu Ozen Plus sp. z o.o. powołując na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Marciniaka. Pan Andrzej Marciniak ma 49 lat i jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku prawo. Pan Andrzej Marciniak przez wiele lat współpracował z Grupą Kapitałową BB Investment, pełniąc funkcję Członka Rady Nadzorczej bądź Prezesa Zarządu, między innymi w takich spółkach jak: Dom Maklerski BMT S.A., Dom Inwestycyjny BMT S.A. oraz BMT Leasing S.A.
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 1013 / 14