Archiwum Aktualności

Ozen Plus Sp. z o.o. - bieżący stan inwestycji w Wałczu

31.01.2011

Prace budowlano-montażowe na obiektach zostały praktycznie zakończone. Aktualny stopień zafakturowania inwestycji wynikający z umowy z Generalnym Wykonawcą wynosi  98,3% wartości umowy.  Obecnie trwają odbiory, jak również usuwanie stwierdzonych wad i usterek.

BBI Zeneris NFI S.A. wyróżniony w ogólnopolskim Konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010

17.12.2010

W tegorocznej ogólnopolskiej edycji Konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010, BBI Zeneris NFI S.A. została odznaczona wyróżnieniem w kategorii INNOWACYJNA FIRMA 2010.


Energo - Eko I S.A. - zmiana terminu przetargu na wyłonienie Głównego Realizatora Inwestycji

13.12.2010

W związku z kolejnymi wnioskami oferentów o przedłużenie czasu na składanie ofert informujemy, że Zarząd Energo - Eko I S.A. zdecydował o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 10 stycznia 2011 r. do godziny 16.00

Prezentacja zakładu w Wałczu - spotkanie z inwestorami indywidualnymi

03.11.2010

Zarząd BBI Zeneris NFI S.A. oraz Zarząd OZEN Plus Sp. z o.o. zapraszają inwestorów  indywidualnych na spotkanie na terenie inwestycji w Wałczu, przy ul. Budowlanych 9.

Viatron Sp. z o.o. - żurawie w porcie w Gdyni

02.11.2010

Prezentujemy zdjęcia żurawi w porcie w Gdyni.

Viatron Sp. z o.o. - zakończenie odbiorów żurawi

29.10.2010

W Gdyni zakończył się odbiór techniczny zakupionych przez Viatron żurawi GTK1100 oraz GMK5220. Tym samym podpisanie Końcowego Protokołu Odbioru pozwoliło uruchomić Viatronowi ostatnią płatność za zakupione od Manitowoc Crane Group Germany GmbH żurawie.

Viatron p. z o.o. - testy żurawi

28.10.2010

Viatron testuje zakupione i przetransportowane do bazy w Gdyni żurawie GTK1100 i GMK5220 wykonując pierwsze usługi dźwigowe.
 

Energo - Eko I S.A. - zmiana terminu przetargu na wyłonienie Głównego Realizatora Inwestycji

27.10.2010

Do spółki zależnej Energo-Eko I S.A. wpłynęły, od uczestników trwającego postępowania przetargowego nr 10/EE1/03 na wyłonienie generalnego wykonawcy dla inwestycji Spółki, wnioski o przedłużenie terminu składania ofert przetargowych.

Viatron Sp. z o.o. - sprzęt w bazie w Gdyni

04.10.2010

Prezentujemy zdjęcia obrazujące sprzęt w bazie w Gdyni.
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 1013 / 14