Archiwum Aktualności

Ozen Plus Sp. z o.o. - przebieg prac na budowie elektrociepłowni w Wałczu stan na 1.10.2010

04.10.2010

 

Prezentujemy kolejne zdjęcia obrazujące przebieg prac na budowie elektrociepłowni w Wałczu - stan na 1.10.2010 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na przełomie miesiąca września i października br. rozpoczęły się w Wałczu pierwsze próby i testy, rozpoczynające proces rozruchu technologicznego zakładu.

Tym samym zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w miesiącu listopadzie br. planowane jest rozpoczęcie produkcji węgla drzewnego.

Viatron Sp. z o.o. - pierwsza część wieży GTK 1100 w drodze do Polski

01.10.2010

Prezentujemy zdjęcia obrazujące pierwszą część wieży GTK 1100 w drodze do Polski.

Viatron Sp. z o.o. - żuraw GMK 5220 w bazie w Wilhelmshaven

01.10.2010

Prezentujemy zdjęcia obrazujące żurawia GMK 5220 w bazie w Wilhelmshaven.

Viatron Sp. z o.o. - rozpoczęcie odbiorów i testów żurawi

20.09.2010

Prezentujemy kilka zdjęć obrazujących proces odbiorów i testów technicznych żurawi w fabryce Manitowoc Crane Group Germany GmbH w Wilhelmshaven.

Ozen Plus Sp. z o.o. - przebieg prac na budowie elektrociepłowni w Wałczu (stan na 17.09.2010)

17.09.2010

Prezentujemy kolejne zdjęcia obrazujące przebieg prac na budowie elektrociepłowni w Wałczu - stan na 17.09.2010.

Biogaz Zeneris Sp. z o.o. - przebieg prac na budowie elektrociepłowni biogazowej w Skrzatuszu (stan na 14.09.2010)

16.09.2010

Prezentujemy kolejne zdjęcia obrazujące przebieg prac na budowie elektrociepłowni biogazowej w Skrzatuszu - stan na 14.09.2010.

Ozen Plus Sp. z o.o. - przebieg prac na budowie elektrociepłowni w Wałczu (stan na 31.08.2010)

31.08.2010

Prezentujemy kolejne zdjęcia obrazujące przebieg prac na budowie elektrociepłowni w Wałczu - stan na 31.08.2010.

Energo - Eko I S.A. - wydłużenie terminu przetargu na wyłonienie Głównego Realizatora Inwestycji

30.08.2010

W związku z otrzymaniem przez Spółkę zależną Energo-Eko I S.A. wniosków od uczestników trwającego postępowania przetargowego nr 10/EE1/03 na wyłonienie generalnego wykonawcy dla inwestycji Spółki, Zarząd tej Spółki podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 5 listopada 2010r.

 

Biogaz Zeneris Sp. z o.o. - przebieg prac na budowie elektrociepłowni biogazowej w Skrzatuszu (stan na 18.08.2010)

19.08.2010

Prezentujemy kolejne zdjęcia obrazujące przebieg prac na budowie elektrociepłowni biogazowej w Skrzatuszu - stan na 18.08.2010.

Viatron Sp. z o.o. - budowa żurawia GTK 1100

18.08.2010

Prezentujemy kilka zdjęć obrazujących proces budowy żurawia GTK 1100 w fabryce Manitowoc Crane Group Germany GmbH w Wilhelmshaven.
1 / 2 … / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14