Archiwum Aktualności

Aneks nr 2 do memorandum informacyjnego Skystone Capital S.A.

15.11.2013

Informujemy, iż w związku z publikacją śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania za III kwartał 2013 r. do memorandum informacyjnego wprowadza się zmiany. Aneks nr 2 do memorandum informacyjnego znajduje się w zakładce Relacje inwestorskie / Akcje

http://www.bbizeneris.pl/pl/relacje-inwestorskie/akcje.html  - oraz na stronie internetowej DM IDM S.A. pod linkiem: http://www.idmsa.pl/spo-z-zachowaniem-prawa-poboru-akcjonariuszy-bbi-zeneris-sa.html