Archiwum Aktualności

Informacja o kandydatach do Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A.

18.02.2014

Zarząd Skystone Capital S.A. informuje, iż osoby proponowane do powołania w skład Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie sie w dniu 19 lutego 2014 r., to: Pan Robert Kuraszkiewicz, Pan Eugeniusz Roszak oraz Pan Maciej Srebro. Życiorysy zawodowe kandydatów dostępne są w zakładce Relacje inwestorskie -> Walne zgromadzenie akcjonariuszy.