Archiwum Aktualności

Ogłoszenie - prośba do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji w związku z procesem scalenia

29.08.2014

Zarząd Skystone Capital S.A. informuje, iż w związku z procesem scalenia akcji wyznaczył dzień referencyjny na 15 września 2014 r. 

Zarząd zwraca się z prośbą do Akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanym rachunku papierów wartościowych oraz o dostosowanie ich struktury do Dnia Referencyjnego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 (słownie: sto). Dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do ostatniego dnia przed zawieszeniem obrotu akcjami, które planowane jest w dniach od 9 do 22 września 2014 roku. Powyższa prośba ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procesu scalenia akcji Spółki, z uwagi na ograniczoną ilość akcji przeznaczonych na uzupełnienie niedoborów scaleniowych.