Archiwum Aktualności

Opinie Zarządu Skystone Capital S.A.

13.10.2014

W załączeniu przedstawiamy Państwu opinie Zarządu Skystone Capital S.A. w sprawie:
1. dalszego istnienia Skystone Capital S.A. i kontynuowania jej działalności, w nawiązaniu do projektu uchwały NWZ z dnia 10 października 2014 r., godzina 14.00,
2. powodów pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii B i C emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, w nawiązaniu do projektów uchwał NWZ z dnia 10 października 2014 r., godzina 14.00

Opinia Zarządu w sprawie dalszego istnienia spółki

Opinia uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii B i C