Archiwum Aktualności

Wydłużenie terminu zapisów na zaproszenie Zarządu do 11 grudnia 2013 r.

26.11.2013

Informujemy, że termin przyjmowania zapisów na podstawie zaproszeń Zarządu w ramach publicznej oferty Akcji serii A1 emitowanych przez Skystone Capital S.A. zostaje przedłużony do 11 grudnia 2013 r. Komunikat aktualizujący do Memorandum informacyjnego w zakresie terminów związanych z oferowaniem akcji znajduje się w zakładce Relacje inwestorskie / Akcje  - http://www.bbizeneris.pl/pl/relacje-inwestorskie/akcje.html  - oraz na stronie internetowej DM IDM S.A. pod linkiem: http://www.idmsa.pl/spo-z-zachowaniem-prawa-poboru-akcjonariuszy-bbi-zeneris-sa.html