Aktualności

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

23.01.2017

 

Zarząd spółki MDI Energia S.A. Z siedzibą w Warszawie przedstawia następujące terminy przekazywania raportów okresowych do publicznej wiadomości w 2017 roku:

 

- Raport roczny za 2016 rok - 21 marca 2017 r.,

- Raport Śródroczny za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 r.,

- Raport Śródroczny za I półrocze 2017 roku - 31 sierpnia 2017 r.,

- Raport Śródroczny za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku