2007

  • Raport bieżący nr 130/2007

   Ujawnienie stanu posiadania

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 129/2007

   Ujawnienie stanu posiadania

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 128/2007

   Zmiana nazwy spółki na notowaniach

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 127/2007

   Zakup nieruchomości przez spółkę zależną

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 126/2007

   Rejestracja zmian w Statucie Funduszu - zmiana nazwy

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 125/2007

   Objęcie udziałów w spółce EWZ Sp. z o.o.

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 124/2007

   Wygaśnięcie depozytu pieniężnego

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 123/2007

   Ulokowanie środków pieniężnych Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 122/2007

   Akcjonariusze reprezentujący na NWZ Foksal NFI S.A. w dniu 12 listopada 2007 r. co najmniej 5% głosów

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 120/2007

   Powołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 119/2007

   Powołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 118/2007

   Powołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 117/2007

   Powołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 116/2007

   Powołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 115/2007

   Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 114/2007

   Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 113/2007

   Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 112/2007

   Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 111/2007

   Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 110/2007

   Uchwały podjęte na NWZ Foksal NFI S.A. w dniu 12 listopada 2007 r.

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 121/2007

   Zamiar przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznych

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 108/2007

   Zwrot pożyczki

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 107/2007

   Informacja nt. prognoz

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 106/2007

   Wygaśnięcie depozytu pieniężnego

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 105/2007

   Projekty uchwał na NWZ Foksal NFI S.A. w dniu 12 listopada 2007 r.

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 104/2007

   Ulokowanie środków pieniężnych Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 103/2007

   Aneks do umowy pożyczki

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 102/2007

   Wygaśnięcie depozytu pieniężnego

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 101/2007

   Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 100/2007

   Ulokowanie środków pieniężnych Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 99/2007

   Zwołanie NWZ Foksal NFI S.A.

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 98/2007

   Zwrot pożyczki

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 97/2007

   Zawiadomienie o zbyciu akcji Funduszu przez osobę powiązaną.

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 96/2007

   Aneks do Umowy pożyczki

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 95/2007

   Zawiadomienie o zbyciu akcji Funduszu przez osobę powiązaną

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 94/2007

   Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 93/2007

   Ujawnienie stanu posiadania

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 92/2007

   Ustanowienie prokury

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 91/2007

   Ujawnienie stanu posiadania

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 90/2007

   Aneks do Umowy pożyczki

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 89/2007

   Ujawnienie stanu posiadania

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 88/2007

   Tekst jednolity Statutu Funduszu.

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 87/2007

   Rejestracja połączenia Funduszu z ZENERIS S.A. oraz podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu.

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 86/2007

   Podpisanie listu intencyjnego

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 85/2007

   Powołanie Członka Zarządu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 84/2007

   Powołanie Wiceprezesa Zarządu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 83/2007

   Informacja Zarządu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 82/2007

   Akcjonariusze reprezentujący na ZWZ Foksal NFI S.A. w dniu 3 września 2007 r. co najmniej 5% głosów

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 81/2007

   Uchwały podjęte na ZWZ Foksal NFI S.A. w dniu 3 września 2007 r.

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 79/2007

   Umowa pożyczki

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 78/2007

   Wygaśnięcie depozytu pieniężnego

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 77/2007

   Informacja od Zeneris S.A. - list intencyjny w spr. elektrowni wodnej na rzece Raba

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 76/2007

   Informacja od Zeneris S.A. list intencyjny w spr. biogazowni rolnej

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 75/2007

   List intencyjny w spr. elektrowni wodnych na rzekach Obra i Pliszka

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 74/2007

   Projekty uchwał na ZWZ Funduszu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 73/2007

   Informacja od Zeneris S.A. – podpisanie listu intencyjnego w spr. elektrowni wodnej

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 72/2007

   Podpisanie Listu intencyjnego z RATech Polska Sp. z o.o.

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 71/2007

   Umowa z Zeneris S.A.

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 70/2007

   Umowa inwestycyjna

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 69/2007

   Zawarcie Umowy inwestycyjnej ze Spółką Energetyczną „Jastrzębie” S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 68/2007

   Nabycie udziałów w Spółce „ENERGO-EKO I” Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 67/2007

   Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2007 r.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 66/2007

   Ulokowanie środków pieniężnych Funduszu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 65/2007

   Wygaśnięcie depozytu pieniężnego

   pobierz
  • Raport bieżący nr 64/2007

   Zwołanie ZWZ Funduszu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 63/2007

   Ulokowanie środków pieniężnych Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 62/2007

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 61/2007

   Nabycie akcji przez osobę powiązaną.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 60/2007

   Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2007 r.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 59/2007

   Ulokowanie środków pieniężnych Funduszu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 58/2007

   Wygaśnięcie depozytu pieniężnego

   pobierz
  • Raport bieżący nr 57/2007

   Wybór Biegłego Rewidenta

   pobierz
  • Raport bieżący nr 56/2007

   Ulokowanie środków pieniężnych Funduszu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 55/2007

   Wygaśnięcie depozytu pieniężnego

   pobierz
  • Raport bieżący nr 54/2007

   Informacja o dotacji z funduszy unijnych

   pobierz
  • Raport bieżący nr 53/2007

   Opinia biegłego dla celów połączenia z Zeneris S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 52/2007

   Oświadczenie Zarządu dotyczące przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 51/2007

   Ulokowanie środków pieniężnych Funduszu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 50/2007

   Informacja Zarządu Funduszu nt. prognoz Zeneris S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 49/2007

   Sprawozdanie Zarządu dla celów połączenia

   pobierz
  • Raport bieżący nr 48/2007

   Plan Połączenia Foksal NFI S.A. z Zeneris S.A..

   pobierz
  • Raport bieżący nr 47/2007

   Uzupełnienie do raportu numer 44/2007.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 46/2007

   Ujawnienie stanu posiadania.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 45/2007

   Informacja Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 44/2007

   Ujawnienie stanu posiadania.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 43/2007

   Tekst jednolity Statutu Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 42/2007

   Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 41/2007

   Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia z Zeneris S.A..

   pobierz
  • Raport bieżący nr 40/2007

   Informacja dotycząca konferencji prasowej.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 39/2007

   Wykaz wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2006 roku.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 38/2007

   Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 37/2007

   Wygaśnięcie depozytu pieniężnego.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 36/2007

   Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 35/2007

   Informacja o zbyciu akcji Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 33/2007

   Ulokowanie środków pieniężnych Funduszu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 32/2007

   Wygaśnięcie depozytu pieniężnego.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 31/2007

   Informacja o zbyciu akcji Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 30/2007

   Informacja Zarządu dotycząca strategii rozwoju Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 29/2007

   Nabycie akcji przez osobę powiązaną.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 28/2007

   Ulokowanie środków pieniężnych Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 27/2007

   Wygaśnięcie depozytu pieniężnego.

   pobierz
  • Raport bieżążcy nr 14/2007

   Uchwały podjęte na NWZ Funduszu w dniu 14 lutego 2007 r.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 26/2007

   Akcjonariusze reprezentujący na NWZ Funduszu w dniu 14 lutego 2007r. co najmniej 5% głosów.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 25/2007

   Powołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 24/2007

   Powołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 23/2007

   Powołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 22/2007

   Powołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 21/2007

   Powołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 20/2007

   Powołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 19/2007

   Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 18/2007

   Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 17/2007

   Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 16/2007

   Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 15/2007

   Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 12/2007

   Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Foksal NFI S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 11/2007

   Projekty uchwał na NWZ Foksal NFI S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 9/2007

   Wygaśnięcie depozytu pieniężnego w Banku Zachodnim WBK S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 10/2007

   Ulokowanie środkw pieniężnych Funduszu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 8/2007

   Zbycie aktywów znacznej wartości.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 7/2007

   Zwołanie NWZ Foksal NFI S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 6/2007

   Terminy przekazywania raportów okresowych.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 5/2007

   Ulokowanie środków pieniężnych Funduszu w Banku Zachodnim WBK S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 4/2007

   Powołanie Prezesa Zarządu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 3/2007

   Odwołanie Członka Zarządu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 2/2007

   Odwołanie Prezesa Zarządu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 1/2007

   Wygaśnięcie depozytu pieniężnego w Banku Zachodnim WBK S.A.

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: