2011

  • Raport bieżący nr 44/2011

   Przydział obligacji serii E

   pobierz
  • Raport bieżący nr 43/2011

   Emisja obligacji serii E

   pobierz
  • Raport bieżący nr 42/2011

   Zawarcie umowy znaczącej (Umowa o dofinansowanie projektu) przez spółkę zależną Energo-Eko I S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 41/2011

   Stanowisko Funduszu i OZEN Plus Sp. z o.o. na raport bieżący nr 92/2011 z dnia 30.11.2011 r. spółki AWBUD S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 40/2011

   Informacja od spółki zależnej OZEN Plus Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 39/2011

   Informacja od spółki zależnej Biogaz Zeneris Sp. z o.o. dotycząca wyboru oferty spółki w przetargu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 38/2011

   Wykaz akcjonariuszy posiadających na ZWZ BBI Zeneris NFI S.A. w dniu 19 września 2011 r. co najmniej 5% liczby głosów

   pobierz
  • Raport bieżący nr 37/2011

   Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji

   pobierz
  • Raport bieżący nr 36/2011

   Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. w dniu 19 września 2011 r.

    

   uchwały podjęte

   pobierz
  • Raport bieżący nr 35/2011

   Informacja Zarządu BBI Zeneris NFI S.A. dotycząca sytuacji w spółce

    


   pobierz
  • Raport bieżący nr 34/2011

   Wybór Zarządu nowej kadencji

   pobierz
  • Raport bieżący nr 33/2011

   Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A.

    

   projekty uchwał

   pobierz
  • Raport bieżący nr 32/2011

   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 31/2011

   Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowanej przez spółkę OZEN Plus Sp. z o.o. w Wałczu oraz rozpoczęcia działalności operacyjnej

   pobierz
  • Raport bieżący nr 30/2011

   Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowanej przez spółkę OZEN Plus Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 29/2011

   Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowanej przez spółkę OZEN Plus Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 28/2011

   Rejestracja obligacji serii D w KDPW

   pobierz
  • Raport bieżący nr 27/2011

   Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowanej przez spółkę OZEN Plus Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 26/2011

   Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowanej przez spółkę OZEN Plus Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 25/2011

   Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowanej przez spółkę OZEN Plus Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 24/2011

   Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowanej przez spółkę OZEN Plus Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 23/2011

   Informacja od spółki zależnej OZEN Plus Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 22/2011

   Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowanej przez spółkę OZEN Plus Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 21/2011

   Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowanej przez spólkę OZEN Plus Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 20/2011

   Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.

    

   sprawozdanie Rady Nadzorczej

   pobierz
  • Raport bieżący nr 19/2011

   Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Funduszu na lata 2011-2012

   pobierz
  • Raport bieżący nr 18/2011

   Informacja o otrzymaniu przez spółkę zależną Funduszu środków z tytułu Gwarancji należytego wykonania Umowy

   pobierz
  • Raport bieżący nr 17/2011

   Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowanej przez spółkę OZEN Plus Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 16/2011

   Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowanej przez spółkę OZEN Plus Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 15/2011

   zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Biogaz Zeneris Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 14/2011

   Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Biogaz Zeneris Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 13/2011

   Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowanej przez spółkę OZEN Plus Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 12/2011

   Informacja o przebiegu prac, zmierzających do zakończenia inwestycji, realizowanej przez spółkę OZEN Plus Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 11/2011

   Informacja o oświadczeniu otrzymanym od AWBUD S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 10/2011

   Stanowisko BBI Zeneris NFI S.A. oraz OZEN Plus Sp. z o.o. na raport bieżący nr 46/2011 z dnia 16 maja 2011 r. Spółki AWBUD S.A. pt.: "Informacja o realizacji kontraktu dla OZEN Plus Sp. z o.o."

   pobierz
  • Raport bieżący nr 9/2011

   Informacja od spółki zależnej Biogaz Zeneris Sp. z o.o. dotycząca wyboru oferty spółki w przetargu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 8/2011

   Informacja o sposobie realizacji prac zmierzających do ukończenia inwestycji w Wałczu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 7/2011

   Odstąpienie od umowy znaczącej przez Ozen Plus Sp. z o.o. oraz żądanie zapłaty kar umownych

   pobierz
  • Raport bieżący nr 6/2011

   Uchwała KDPW - rejestracja obligacji serii C

   pobierz
  • Raport bieżący nr 5/2011

   Zawarcie Aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną

   pobierz
  • Raport bieżący nr 4/2011

   Przydział obligacji serii C

   pobierz
  • Raport bieżący nr 3/2011

   Emisja obligacji serii C

   pobierz
  • Raport bieżący nr 2/2011

   Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

    

   załącznik do raportu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 1/2011

   Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: