2012

  • Raport bieżący nr 62/2012

   Nabycie aktywów o znacznej wartości (objęcie udziałów) w spółce zależnej OZEN Sp. z o.o. oraz zawarcie z nią znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący nr 61/2012

   Wypłata odsetek za pierwszy okres odsetkowy od obligacji serii G

   pobierz
  • Raport bieżący nr 60/2012

   Wypłata odsetek za drugi okres odsetkowy od obligacji serii E

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 59/2012

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BBI Zeneris NFI S.A.  w dniu 29 października 2012 r.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 58/2012

   Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A.  w dniu 29 października 2012 r.

   uchwały podjęte na ZWZ

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 57/2012

   Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu obligacji serii G

   pobierz
  • Raport bieżący nr 56/2012

   Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst obligacji serii G

   pobierz
  • Raport bieżący nr 55/2012

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie

   pobierz
  • Raport bieżący nr 54/2012

   Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BBI Zeneris NFI S.A.

    

   Projekty uchwał ZWZ

   pobierz
  • Raport bieżący nr 53/2012

   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BBI Zeneris NFI S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 52/2012

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie

   pobierz
  • Raport bieżący nr 51/2012

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie

   pobierz
  • Raport bieżący nr 50/2012

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie

   pobierz
  • Raport bieżący nr 49/2012

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie 

   pobierz
  • Raport bieżący nr 48/2012

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie 

   pobierz
  • Raport bieżący nr 47/2012

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie 

   pobierz
  • Raport bieżący nr 46/2012

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie 

   pobierz
  • Raport bieżący nr 45/2012

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie

   pobierz
  • Raport bieżący nr 44/2012

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie

   pobierz
  • Raport bieżący nr 43/2012

   Uchwała KDPW - rejestracja obligacji serii G

   pobierz
  • Raport bieżący nr 42/2012

   Jednolity tekst Statutu Funduszu

    

   statut

   pobierz
  • Raport bieżący nr 41/2012

   Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.

    

   sprawozdanie Rady Nadzorczej

   pobierz
  • Raport bieżący nr 40/2012

   Ujawnienie stanu posiadania (LMB Capital S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 39/2012

   Rejestracja zmian w Statucie Funduszu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 38/2012

   Zawiadomienie sądu dotyczące ustanowienia hipoteki celem zabezpieczenia obligacji serii G

   pobierz
  • Raport bieżący nr 37/2012

   Zawarcie umowy ramowej przez spółkę zależną OZEN Plus Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 36/2012

   Zawarcie Aneksu do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną Biogaz Zeneris Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 35/2012

   Ujawnienie stanu posiadania (Pioneer Pekao Investment Management S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 34/2012

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BBI Zeneris NFI S.A. w dniu 6 sierpnia 2012 r.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 33/2012

   Powołanie Członka Rady Nadzorczej BBI Zeneris NFI S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 32/2012

   Odwołanie Członka Rady Nadzorczej BBI Zeneris NFI S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 31/2012

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. w dniu 6 sierpnia 2012 r.

    

   uchwały podjęte

   pobierz
  • Raport bieżący nr 30/2012

   Ujawnienie stanu posiadania (Pioneer Pekao Investment Management S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 29/2012

   Informacja od spółki zależnej Biogaz Zeneris Tech Sp.  z o.o. dotycząca wyboru oferty spółki w przetargu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 28/2012

   Projekty uchwał na NWZ BBI Zeneris NFI S.A. oraz Uzasadnienie decyzji Zarządu o propozycji podwyższenia kapitału i wyłączenia prawa poboru

    

   uzasadnienie

    

   projekty uchwał

    

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 27/2012

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris NFI S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 26/2012

   Ustanowienie hipoteki celem zabezpieczenia obligacji serii G

   pobierz
  • Raport bieżący nr 25/2012

   Wykup obligacji serii D

   pobierz
  • Raport bieżący nr 24/2012

   Przydział obligacji serii G

   pobierz
  • Raport bieżący nr 23/2012

   Ujawnienie stanu posiadania (LMB CAPITAL S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 22/2012

   Ujawnienie stanu posiadania (BB Investment S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 21/2012

   Emisja obligacji serii G

   pobierz
  • Raport bieżący nr 20/2012

   Wypłata odsetek za pierwszy okres odsetkowy od obligacji serii E

   pobierz
  • Raport bieżący nr 19/2012

   Zawarcie Aneksu do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną Biogaz Zeneris Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 18/2012

   Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu obligacji serii F

   pobierz
  • Raport bieżący nr 17/2012

   Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst obligacji serii F

   pobierz
  • Raport bieżący nr 16/2012

   Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

    

   spis raportów

   pobierz
  • Raport bieżący nr 15/2012

   Uchwała KDPW - rejestracja obligacji serii F

   pobierz
  • Raport bieżący nr 14/2012

   Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną OZEN Plus Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 13/2012

   Postanowienia sądu dotyczące ustanowienia zastawów na aktywach o znacznej wartości - w związku z emisją obligacji serii F

   pobierz
  • Raport bieżący nr 12/2012

   Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii E

   pobierz
  • Raport bieżący nr 11/2012

   Wykup obligacji serii C

   pobierz
  • Raport bieżący nr 10/2012

   Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst obligacji serii E

   pobierz
  • Raport bieżący nr 9/2012

   Zawarcie umów ustanowienia zastawów rejestrowych oraz o pełnienie funkcji administratora zastawów rejestrowych

   pobierz
  • Raport bieżący nr 8/2012

   Przydział obligacji serii F

   pobierz
  • Raport bieżący nr 7/2012

   Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku

   pobierz
  • Raport bieżący nr 6/2012

   Emisja obligacji serii F

   pobierz
  • Raport bieżący nr 5/2012

   Uchwała KDPW - rejestracja obligacji serii E

   pobierz
  • Raport bieżący nr 4/2012

   Postanowienie sądu dotyczące ustanowienia zastawu na aktywach o znacznej wartości - w związku z emisją obligacji serii E

   pobierz
  • Raport bieżący nr 3/2012

   Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Biogaz Zeneris Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 2/2012

   Stałe daty przekazywania raportów okresowych do publicznej wiadomości w 2012 roku

   pobierz
  • Raport bieżący nr 1/2012

   Zawarcie umów administratora zastawu i zastawu rejestrowego

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: