2013

  • Raport bieżący 118/2013

   Informacja dotycząca sprzedaży akcji spółki celowej Energo-Eko I S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 117/2013

   Informacja dotycząca wykupu obligacji serii E

   pobierz
  • Raport bieżący 116/2013

   Informacja dotycząca wypłaty odsetek od obligacji serii J

   pobierz
  • Raport bieżący 115/2013

   Informacja dotycząca wykupu obligacji serii E

   pobierz
  • Raport bieżący 114/2013

   Nieosiągnięcie progu zapisów na akcje serii A1 warunkującego dojście emisji do skutku

   pobierz
  • Raport bieżący 113/2013

   Ujawnienie stanu posiadania (BB Investment S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący 112/2013

   Ujawnienie stanu posiadania (BB Investment S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący 111/2013

   Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

   pobierz
  • Raport bieżący 110/2013

   Otrzymanie informacji o złożeniu wniosku o upadłość jednostki zależnej od Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 109/2013

   Ujawnienie stanu posiadania (LMB Capital S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący 108/2013

   Zmiana nazwy skróconej spółki w notowaniach akcji i obligacji

   pobierz
  • Raport bieżący 107/2013

   Ujawnienie stanu posiadania (BB Investment S.A)

   pobierz
  • Raport bieżący 106/2013

   Powołanie Prezesa Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący 105/2013

   Rezygnacja Prezesa Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący 104/2013

   Rejestracja zmiany nazwy spółki BBI Zeneris S.A. na Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 103/2013

   Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

   pobierz
  • Raport bieżący 102/2013

   Informacja o zmianie strategii inwestycyjnej

   BBI Zeneris Prezentacja nowego kierunku strategicznego Spółki

   pobierz
  • Raport bieżący 101/2013

   Wpis hipoteki na aktywach o znacznej wartości w związku z zabezpieczeniem obligacji serii J

   pobierz
  • Raport bieżący 100/2013

   Ujawnienie stanu posiadania (BB Investment S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący 99/2013

   Rejestracja praw poboru akcji serii A1 w KDPW

   pobierz
  • Raport bieżący 98/2013

   Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

   pobierz
  • Raport bieżący 97/2013

   Otrzymanie odpisu wniosku o upadłość jednostki zależnej od Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 96/2013

   Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości w związku z zabezpieczeniem obligacji serii J

   pobierz
  • Raport bieżący 95/2013

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris S.A. w dniu 21 sierpnia 2013 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 94/2013

   Zmiana terminu przekazania raportu za I półrocze 2013 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 93/2013

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris S.A. w dniu 21 sierpnia 2013 r.

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris S.A. w dniu 21 sierpnia 2013 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 92/2013

   Termin debiutu Viatron SA (spółki zależnej BBI Zeneris SA) na NewConnect

   pobierz
  • Raport bieżący 91/2013

   Dane o wynikach spółki zależnej Viatron S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 90/2013

   Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości w związku z zabezpieczeniem obligacji serii J

   pobierz
  • Raport bieżący 89/2013

   Zmiana projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A. w dniu 21 sierpnia 2013 r.

   Projekty uchwał na NWZ 21.08.2013 po zmianach z 06.08.2013

   Wykaz zmian w uchwałach na NWZ 21.08.2013

   pobierz
  • Raport bieżący 88/2013

   Ujawnienie stanu posiadania (Pioneer Pekao Investment Management S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący 87/2013

   Zmiana terminu przekazania raportu za I półrocze 2013 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 86/2013

   Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A.

   Projekty uchwał na NWZ w dniu 21.08.2013 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 85/2013

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A. na dzień 21 sierpnia 2013 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 84/2013

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 83/2013

   Zakończenie subskrypcji obligacji serii J

   pobierz
  • Raport bieżący 82/2013

   Niedojście do skutku emisji obligacji zamiennych serii I

   pobierz
  • Raport bieżący 81/2013

   Rejestracja akcji serii E w KDPW

   pobierz
  • Raport bieżący 80/2013

   Uchwała GPW  - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu giełdowego

   pobierz
  • Raport bieżący 79/2013

   Wprowadzenie akcji spółki zależnej na New Connect

   pobierz
  • Raport bieżący 78/2013

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 77/2013

   Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości w związku z zabezpieczeniem obligacji serii J

   pobierz
  • Raport bieżący 76/2013

   Uchwała KDPW  - Przyjęcie do depozytu i warunkowa rejestracja akcji serii E

   pobierz
  • Raport bieżący 75/2013

   Wykup obligacji serii G, wcześniejszy wykup obligacji serii H oraz częściowy wcześniejszy wykup obligacji serii E

   pobierz
  • Raport bieżący 74/2013

   Uplasowanie i przydział obligacji serii J o wartości 23 147 600 zł

   pobierz
  • Raport bieżący 73/2013

   Zmiana warunków emisji obligacji zamiennych serii I

   pobierz
  • Raport bieżący 72/2013

   Informacja dotycząca wykupu obligacji serii G

   pobierz
  • Raport bieżący 71/2013

   Zmiana warunków emisji obligacji serii J

   pobierz
  • Raport bieżący 70/2013

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 69/2013

   Zmiana warunków emisji obligacji serii J

   pobierz
  • Raport bieżący 68/2013

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris S.A.
   w dniu 24 czerwca 2013 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 67/2013

   Powołanie członków Rady Nadzorczej BBI Zeneris S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 66/2013

   Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris S.A. w dniu 24 czerwca 2013 r.

   Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 24.06.2013 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 65/2013

   Zawarcie umowy przez spółkę zależną ENERGO-EKO I S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 64/2013

   Emisja obligacji serii J

   pobierz
  • Raport bieżący 63/2013

   Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

   pobierz
  • Raport bieżący 62/2013

   Emisja obligacji zamiennych serii I

   pobierz
  • Raport bieżący 61/2013

   Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej BBI Zeneris S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 60/2013

   Wypłata odsetek za trzeci okres odsetkowy od obligacji serii E

   pobierz
  • Raport bieżący 59/2013

   Rejestracja praw do akcji serii E

   pobierz
  • Raport bieżący 58/2013

   Powołanie Zarządu nowej kadencji

   pobierz
  • Raport bieżący 57/2013

   Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A.

   Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZA w dniu 24.06.2013 r.

   Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu

   pobierz
  • Raport bieżący 56/2013

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 55/2013

   Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A.

   Projekty uchwał na ZWZ w dniu 24.06.2013 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 54/2013

   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 53/2013

   Zakończenie subskrypcji akcji serii E

   pobierz
  • Raport bieżący 52/2013

   Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 51/2013

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BBI Zeneris S.A. w dniu 23 maja 2013 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 50/2013

   Sprzeciw do uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris S.A. w dniu 23 maja 2013 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 49/2013

   Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris S.A. w dniu 23 maja 2013 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 48/2013

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris S.A. w dniu 23 maja 2013 r.

   Uchwały podjęte na NWZ w dniu 23.05.2013 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 47/2013

   Zmiana projektów uchwał na NWZ BBI Zeneris S.A. w dniu 23 maja 2013 r.

   Ujednolicony tekst uchwał na NWZ w dniu 23 maja 2013

   Zestawienie zmian w projektach uchwał na NWZ w dniu 23 maja 2013

   Uzasadnienie zmian w uchwałach na NWZ w dniu 23 maja 2013

   pobierz
  • Raport bieżący 46/2013

   Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej BBI Zeneris S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 45/2013

   Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu BBI Zeneris S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 44/2013

   Powołanie Wiceprezesa Zarządu BBI Zeneris S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 43/2013

   Powołanie Wiceprezesa Zarządu BBI Zeneris S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 42/2013

   Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej BBI Zeneris S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 41/2013

   Powołanie Prezesa Zarządu BBI Zeneris S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 40/2013

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 39/2013

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 38/2013

   Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
    

   spis raportów 2012

   pobierz
  • Raport bieżący 37/2013

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 36/2013

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 35/2013

   Projekty uchwał na NWZA BBI Zeneris S.A. w dniu 23 maja 2013 r. oraz opinia Zarządu ws. wyłączenia prawa poboru

   Opinia Zarządu BBI Zeneris S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru - obligacje zamienne

   Projekty uchwał na NWZ BBI Zeneris S.A. w dniu 23 maja 2013 r.

    

   pobierz
  • Raport bieżący 34/2013

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris S.A. na dzień 23 maja 2013 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 33/2013

   Rezygnacja Prezesa Zarządu BBI Zeneris S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 32/2013

   Rejestracja zmian w statucie BBI Zeneris S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 31/2013

   Zapowiedź emisji obligacji zamiennych na akcje

   pobierz
  • Raport bieżący 30/2013

   Uchwała KDPW w sprawie rejestracji praw poboru akcji serii E

   pobierz
  • Raport bieżący 29/2013

   Ogłoszenie subskrypcji zamkniętej  akcji serii E

   pobierz
  • Raport bieżący 28/2013

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BBI Zeneris NFI S.A. w dniu 9 kwietnia 2013 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 27/2013

   Złożenie wniosku o ogłoszenie subskrypcji zamkniętej  akcji serii E

   Treść ogłoszenia o subskrypcji akcji serii E

    

   pobierz
  • Raport bieżący 26/2013

   Powołanie Członków Rady Nadzorczej BBI Zeneris NFI S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 25/2013

   Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej BBI Zeneris NFI S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 24/2013

   Jednolity tekst statutu BBI Zeneris NFI S.A.

   Jednolity tekst Statutu

    

   pobierz
  • Raport bieżący 23/2013

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. w dniu 9 kwietnia 2013 r.

   uchwały podjęte

    

   pobierz
  • Raport bieżący 22/2013

   Postanowienia sądu dotyczące ustanowienia zastawów rejestrowych na aktywach o znacznej wartości – w związku z emisją obligacji serii H

   pobierz
  • Raport bieżący 21/2013

   Otrzymanie informacji o złożeniu wniosku o upadłość jednostki zależnej od Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 20/2013

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 19/2013

   Zmiana projektów uchwał na NWZ BBI Zeneris NFI S.A. w dniu 9 kwietnia 2013

   Uzasadnienie zmian do projektów uchwał na NWZ w dniu 09.04.2013

   Zestawienie zmian w uchwałach na NWZ w dniu 09.04.2013

   Tekst ujednolicony zmienianych uchwał

    

   pobierz
  • Raport bieżący 18/2013

   Powołanie Członka Zarządu BBI Zeneris NFI S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 17/2013

   Odwołanie Członka Zarządu BBI Zeneris NFI S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 17/2013

   Odwołanie Członka Zarządu BBI Zeneris NFI S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 1/2013 (DPSN)

   Informacja o niestosowaniu zasady części IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

   pobierz
  • Raport bieżący 16/2013

   Projekty uchwał oraz uzasadnienia dotyczące podwyższenia kapitału

   Uzasadnienie podwyższenia kapitału

   Opinia Zarządu BBI Zeneris w sprawie wyłączenia prawa poboru

   Projekty uchwał na NWZ

    

   pobierz
  • Raport bieżący 15/2013

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris NFI S.A. na dzień 9 kwietnia 2013 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 15/2013

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris NFI S.A. na dzień 9 kwietnia 2013 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 14/2013

   Zawarcie umów ustanowienia zastawów rejestrowych

   pobierz
  • Raport bieżący 13/2013

   Zawarcie umowy o pełnienie funkcji administratora zastawów rejestrowych

   pobierz
  • Raport bieżący 13/2013

   Zawarcie umowy o pełnienie funkcji administratora zastawów rejestrowych

   pobierz
  • Raport bieżący 12/2013

   Spełnienie warunku umowy znaczącej zawartej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 12/2013

   Spełnienie warunku umowy znaczącej zawartej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 11/2013

   Informacja dotycząca wykupu obligacji serii F i przydział obligacji serii H

   pobierz
  • Raport bieżący 11/2013

   Informacja dotycząca wykupu obligacji serii F i przydział obligacji serii H

   pobierz
  • Raport bieżący 10/2013

   Zmiana warunków emisji obligacji serii H

   pobierz
  • Raport bieżący 10/2013

   Zmiana warunków emisji obligacji serii H

   pobierz
  • Raport bieżący 9/2013

   Spełnienie warunku umowy znaczącej zawartej przez Emitenta 

   pobierz
  • Raport bieżący 9/2013

   Spełnienie warunku umowy znaczącej zawartej przez Emitenta 

   pobierz
  • Raport bieżący 8/2013

   Zawarcie umowy przez spółkę zależną ENERGO-EKO I S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 7/2013

   Emisja obligacji serii H

   pobierz
  • Raport bieżący 7/2013

   Emisja obligacji serii H

   pobierz
  • Raport bieżący 6/2013

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 5/2013

   Ujawnienie stanu posiadania (BB Investment S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący 4/2013

   Zawarcie umowy znaczącej (umowy kredytu) przez spółkę zależną OZEN Plus Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący 4/2013

   Zawarcie umowy znaczącej (umowy kredytu) przez spółkę zależną OZEN Plus Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący 3/2013

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 3/2013

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 2/2013

   Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 2/2013

   Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 1/2013

   Stałe daty przekazywania raportów okresowych do publicznej wiadomości w 2013 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 1/2013

   Stałe daty przekazywania raportów okresowych do publicznej wiadomości w 2013 roku

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: