2014

  • Raport bieżący 83/2014

   Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   Projekty uchwał na NWZ w dniu 28 stycznia 2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 82/2014

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 81/2014

   Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 80/2014

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 79/2014

   Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. oraz powołanie do Zarządu Spółki

   pobierz
  • Raport bieżący 78/2014

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 7 listopada 2014 roku, po przerwie w obradach, zarządzonej przez Walne Zgromadzenie Spółki dnia 10 października 2014 roku, godz. 14.00.

   pobierz
  • Raport bieżący 77/2014

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 7 listopada 2014 roku. Informacja o zgłoszonych sprzeciwach. Zmiana w porządku obrad.

   uchwały podjęte na NWZ w dniu 07.11.2014 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 76/2014

   Proces scalenia akcji: informacja z KDPW o liczbie niedoborów scaleniowych

   pobierz
  • Raport bieżący 75/2014

   Zmiana terminu przekazania raportu za III kwartał 2014 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 74/2014

   Proces scalenia akcji: uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji

   pobierz
  • Raport bieżący 73/2014

   Proces scalenia akcji: zwiększenie liczby akcji przeznaczonych na pokrycie niedoborów scaleniowych

   Aneks do umowy z dnia 27 sierpnia 2014r.

   pobierz
  • Raport bieżący 72/2014

   Proces scalenia akcji: uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami

   pobierz
  • Raport bieżący 71/2014

   Proces scalenia akcji: złożenie wniosków do GPW i KDPW, harmonogram scalenia

   pobierz
  • Raport bieżący 70/2014

   Wyznaczenie dnia referencyjnego w procesie scalenia akcji na 31 października 2014 r. i prośba do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji

   pobierz
  • Raport bieżący 69/2014

   Proces scalenia akcji: wycofanie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami, złożonego do GPW 13 października 2014 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 68/2014

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 10 października 2014 roku o godz. 14.00

   pobierz
  • Raport bieżący 67/2014

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 10 października 2014 roku o godz. 11.00

   pobierz
  • Raport bieżący 66/2014

   Proces scalenia akcji: złożenie wniosków do GPW i KDPW, harmonogram scalenia

   pobierz
  • Raport bieżący 65/2014

   Wyznaczenie dnia referencyjnego w procesie scalenia akcji na 27 października 2014 r. i prośba do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji

   pobierz
  • Raport bieżący 64/2014

   Sprzeciwy do uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 10 października 2014 roku o godz. 11.00.

   pobierz
  • Raport bieżący 63/2014

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 10 października 2014 roku o godz. 14.00. Przerwa w obradach. Uchwały podjęte na NWZ 10.10.2014 o godz.14.00

   pobierz
  • Raport bieżący 62/2014

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 10 października 2014 roku o godz. 11.00. Przerwa w obradach. Uchwały podjęte na NWZ 10.10.2014 r. o godz.11.00

   pobierz
  • Raport bieżący 61/2014

   Ujawnienie stanu posiadania (Sławomir Halaba)

   pobierz
  • Raport bieżący 60/2014

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 59/2014

   Proces scalenia akcji: uchwały KDPW i GPW podjęte po stwierdzeniu braku możliwości dojścia scalenia do skutku

   pobierz
  • Raport bieżący 58/2014

   Proces scalenia akcji: informacja z KDPW o liczbie niedoborów scaleniowych

   pobierz
  • Raport bieżący 57/2014

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 56/2014

   Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. zwołane na 10 października 2014 r., na godz. 14.00

   Projekty uchwał na NWZ w dniu 10.10.2014 r., g. 14.00

   pobierz
  • Raport bieżący 55/2014

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital S.A. na 10 października 2014 r., na godz. 14.00

   pobierz
  • Raport bieżący 54/2014

   Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. zwołane na 10 października 2014 r., na godz. 11.00

   Projekty uchwał na NWZ w dniu 10.10.2014 r., g. 11.00

   pobierz
  • Raport bieżący 53/2014

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital S.A. na 10 października 2014 r., na godz. 11.00

   pobierz
  • Raport bieżący 52/2014

   Proces scalenia akcji: uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji

   pobierz
  • Raport bieżący 51/2014

   Umorzenie akcji własnych w związku z procesem scalenia akcji

   pobierz
  • Raport bieżący 50/2014

   Proces scalenia akcji: uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami

   pobierz
  • Raport bieżący 49/2014

   Proces scalenia akcji: złożenie wniosków do GPW i KDPW, harmonogram scalenia

   pobierz
  • Raport bieżący 48/2014

   Wyznaczenie dnia referencyjnego w procesie scalenia akcji na 15 września 2014 r. i prośba do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji

   pobierz
  • Raport bieżący 47/2014

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 27 sierpnia 2014 roku, po przerwie w obradach, zarządzonej przez Walne Zgromadzenie Spółki dnia 13 sierpnia 2014 roku.

   pobierz
  • Raport bieżący 46/2014

   Ujawnienie stanu posiadania (Carlson Ventures International Limited)

   pobierz
  • Raport bieżący 45/2014

   Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 27 sierpnia 2014 roku. Informacja o zgłoszonych sprzeciwach.

   Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27.08.2014 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 44/2014

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 13 sierpnia 2014 r., po przerwie w obradach, zarządzonej przez Walne Zgromadzenie Spółki dnia 30 lipca 2014 roku. 

   pobierz
  • Raport bieżący 43/2014

   Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 13 sierpnia 2014 roku. Przerwa w obradach.

   Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 13 sierpnia 2014 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 42/2014

   Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. do wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki

   pobierz
  • Raport bieżący 41/2014

   Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący 40/2014

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 30 lipca 2014 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 39/2014

   Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A.

   Życiorysy członków Rady Nadzorczej

   pobierz
  • Raport bieżący 38/2014

   Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 30 lipca 2014 roku. Przerwa w obradach.

   Uchwały podjęte na ZWZ 30.07.2014 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 37/2014

   Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 36/2014

   Plan scalenia akcji spółki Skystone Capital S.A.

   Program naprawczy

   pobierz
  • Raport bieżący 35/2014

   Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   Projekty uchwał na ZWZ w dniu 30 lipca 2014 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 34/2014

   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 33/2014

   Umowa znacząca - zbycie aktywów o znacznej wartości (Viatron)

   pobierz
  • Raport bieżący 32/2014

   Spełnienie się warunków umowy znaczącej

   pobierz
  • Raport bieżący 31/2014

   Przejście tytułu prawnego do wierzytelności stanowiących przedmiot umowy znaczącej

   pobierz
  • Raport bieżący 30/2014

   Wykup obligacji serii J

   pobierz
  • Raport bieżący 29/2014

   Zawarcie umowy znaczącej

   pobierz
  • Raport bieżący 28/2014

   Zawarcie umowy znaczącej

   pobierz
  • Raport bieżący 27/2014

   Zawarcie umowy znaczącej (umowy przyrzeczone)

   pobierz
  • Raport bieżący 26/2014

   Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

   pobierz
  • Raport bieżący 25/2014

   Spełnienie się warunku umowy znaczącej

   pobierz
  • Raport bieżący 24/2014

   Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego

   pobierz
  • Raport bieżący 23/2014

   Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

   pobierz
  • Raport bieżący 22/2014

   Spełnienie się warunku umowy znaczącej

   pobierz
  • Raport bieżący 21/2014

   Spełnienie się warunków umowy znaczącej

   pobierz
  • Raport bieżący 20/2014

   Spełnienie się warunku umowy znaczącej

   pobierz
  • Raport bieżący 19/2014

   Ujawnienie stanu posiadania (Carlson Ventures International Limited)

   pobierz
  • Raport bieżący 18/2014

   Spełnienie się warunku umowy znaczącej

   pobierz
  • Raport bieżący 17/2014

   Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 16/2014

   Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 15/2014

   Wykup obligacji serii E

   pobierz
  • Raport bieżący 14/2014

   Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 13/2014

   Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

   pobierz
  • Raport bieżący 12/2014

   Informacja dotycząca wypłaty odsetek od obligacji serii J

   pobierz
  • Raport bieżący 11/2014

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 19 lutego 2014 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 10/2014

   Powołanie członków Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 9/2014

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 19 lutego 2014 r.

   Uchwały podjęte_NWZ 19.02.2014

   pobierz
  • Raport bieżący 8/2014

   Ujawnienie stanu posiadania (BB Investment S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący 7/2014

   Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 6/2014

   Rejestracja obligacji serii J w KDPW

   pobierz
  • Raport bieżący 5/2014

   Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 4/2014

   Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 3/2014

   Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   Projekty uchwał na NWZ w dniu 19 lutego 2014

   pobierz
  • Raport bieżący 2/2014

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 1/2014

   Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A.

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: