2017

  • Raport bieżący 27/2017

   Nabycie akcji własnych.

   pobierz
  • Raport bieżący 26/2017

   Przydział obligacji serii AW.

   pobierz
  • Raport bieżący 25/2017

   Emisja obligacji serii AW, BW, CW.

   pobierz
  • Raport bieżący 24/2017

   Prace nad programem emisji obligacji.

   pobierz
  • Raport bieżący 23/2017

   Zawarcie aneksów do umów kredytu.

   pobierz
  • Raport bieżący 22/2017

   Powołanie Komitetu Audytu

   pobierz
  • Raport bieżący 21/2017

   Zmiany w składzie Zarządu MDI Energia S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 20/2017

   Przedłużenie umowy finansowania działalności MDI Energia S.A. przez Deutsche Bank Polska S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 19/2017

   Informacja od akcjonariusza o zamiarze sprzedaży akcji.

   pobierz
  • Raport bieżący 18/2017

   Informacja od akcjonariusza o sprzedaży akcji.

   pobierz
  • Raport bieżący 17/2017

   Zawarcie aneksów do umów.

   pobierz
  • Raport bieżący 16/2017

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 15/2017

   Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MDI Energia S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.

   Treść uchwał

   pobierz
  • Raport bieżący 14/2017

   Zawarcie aneksów do umów kredytu.

   pobierz
  • Raport bieżący 12/2017/K

   Korekta Raportu Bieżącego 12/2017 z dnia 02 czerwca 2017 "Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A."

   pobierz
  • Raport bieżący 13/2017

   Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

   MDI Energia SA Projekty uchwał ZWZ 30 czerwca 2017

   pobierz
  • Raport bieżący 12/2017

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 11/2017

   Zawarcie aneksów do umów kredytu.

   pobierz
  • Raport bieżący 10/2017

   Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

   MDI Energia SA Projekty uchwał ZWZ 12 czerwca 2017

   pobierz
  • Raport bieżący 9/2017

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 8/2017

   Informacja od akcjonariusza o zamiarze sprzedaży akcji.

   pobierz
  • Raport bieżący 7/2017 

   Informacja o zmianie wstępnych, szacunkowych, niezaudytowanych wynikach finansowych MDI Energia S.A. za 2016 rok opublikowanych w Raporcie Bieżącym 6/2017 z dnia 15 marca 2017 roku.

   pobierz
  • Raport bieżący 6/2017 

   Informacja o wstępnych, szacunkowych, niezaudytowanych wynikach finansowych MDI Energia S.A. za 2016 rok

   pobierz
  • Raport bieżący 5/2017 

   Rejestracja akcji serii B, C i D w KDPW

   pobierz
  • Raport bieżący 4/2017 

   Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii B,C,D

   pobierz
  • Raport bieżący 3/2017 

   Rejestracja akcji serii C i D w KDPW

   pobierz
  • Raport bieżący 2/2017 

   Podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji inwestycji w Lublinie.

   pobierz
  • Raport bieżący 1/2017

   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: