2018

  • Raport bieżący 23/2018

   Zawarcie aneksów do umów kredytu.

   pobierz
  • Raport bieżący 22/2018

   Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej

   pobierz
  • Raport bieżący 21/2018

   Umowa ramowa o współpracy z Polską Grupą Biogazową S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 20/2018

   Zawarcie aneksu do umowy kredytu

   pobierz
  • Raport bieżący 19/2018

   Uzupełnienie "Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku."

   pobierz
  • Raport bieżący 18/2018

   Przydział obligacji serii BW

   pobierz
  • Raport bieżący 17/2018

   Rejestracja zmian w Statucie Spółki w KRS

   pobierz
  • Raport bieżący 16/2018

   Zawarcie aneksów do umów kredytu.

   pobierz
  • Raport bieżący 15/2018

   Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A. w dniu 20 czerwca 2018 roku uchwały o wypłacie dywidendy.

   pobierz
  • Raport bieżący 14/2018

   Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MDI Energia S.A. w dniu 20 czerwca 2018 roku.

   2018.14 Uchwały Podjęte na ZWZ w dniu 20 czerwca 2018 roku

   2018.14 Uchwały Podjęte na ZWZ w dniu 20 czerwca 2018 roku - Załącznik nr 1

   pobierz
  • Raport bieżący 13/2018

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 20 czerwca 2018 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 12/2018

   Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

   MDI Energia Projekty Uchwal na ZWZ w dniu 20 czerwca 2018

   MDI Energia Raport roczny za 2017 rok wraz z Sprawozdaniem bieglego rewidenta

   MDI Energia Sprawozdanie RN z dzialalnosci w 2017

   pobierz
  • Raport bieżący 11/2018/K

   Korekta raportu bieżącego nr 11/2018 - Oddalenie wsniosku o upadłość - uzupełnienie.

   pobierz
  • Raport bieżący 11/2018

   Oddalenie wniosku o upadłość

   pobierz
  • Raport bieżący 10/2018

   Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A.

   Projekty uchwał

   pobierz
  • Raport bieżący 9/2018

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie

   pobierz
  • Raport bieżący 8/2018

   Wniosek wierzyciela do Sądu Rejonowego w Warszawie

   pobierz
  • Raport bieżący 7/2018

   Pismo biegłego rewidenta uzupełniające przekazane dotychczas informacje nt. rozwiązania umowy o badanie sprawozdań finansowych

   RB_07_2018_zal_1

   pobierz
  • Raport bieżący 6/2018

   Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdań finansowych

   pobierz
  • Raport bieżący 5/2018

   Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

   pobierz
  • Raport bieżący 4/2018

   Korekta Rocznego Raportu za 2017 rok

   pobierz
  • Raport bieżący 3/2018

   Pismo od mBank S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 2/2018

   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 1/2018 

   Nabycie akcji własnych.

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: