Ład korporacyjny

 • Raporty dotyczące ładu korporacyjnego (DPSN)
  • Informacja dotycząca zakresu stosowania Dobrych Praktyk w 2016r.

   11-01-2016

   pobierz
  • Informacja o niestosowaniu zasady części IV pkt. 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w 2013 r.

   14-03-2013

   pobierz
  • Raport dot. ładu korporacyjnego w 2010 r.

   29-04-2011

   Raport dotyczący ładu korporacyjnego za 2010 r., dołączany do raportu rocznego Emitenta

   pobierz
  • Raport dot. zasad dobrych praktyk w 2007 r.

   29-06-2008

   pobierz
 • Zasady dobrych praktyk
 • Sprawozdania Rady Nadzorczej
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej - rok 2016

   22-05-2017

   pobierz
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej - rok 2015

   22-05-2017

   pobierz
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej - rok 2014

   03-07-2015

   pobierz
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej - rok 2013

   08-07-2014

   pobierz
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej - rok 2012

   10-06-2013

   pobierz
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej - rok 2011

   11-09-2012

   pobierz
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej - rok 2010

   15-06-2011

   Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.

   pobierz
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej - rok 2009

   21-06-2010

   Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku

   pobierz
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej - rok 2008

   10-06-2009

   Sprawozdanie Rady Nadzorczej "z działalności w 2008 r. oraz ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki w 2008 r. oraz ocena pracy Rady Nadzorczej" 

   pobierz
 • Audytor
 • Komitet Audytu
  • Decyzja Rady Nadzorczej dot. działalności Komitetu Audytu

   20-12-2011

   W dniu 19 września 2011 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, na którym powołano Radę Ndzorczą nowej kadencji. W skład Rady weszło 5 członków, w tym: Pan Paweł Turno, Pan Fabian Siemiatowski, Pan Marcin Matuszczak, Pan Mariusz Olejniczak oraz Pan Łukasz Kurpisz.

    

   W dniu 20 grudnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na której Członkowie Rady podjęli decyzję, że zadania Komitetu Audytu będą wykonywane w ramach działalności Rady przez wszystkich jej Członków.

   pobierz
  • Skład Komitetu Audytu

   31-03-2009

    

   W ramach działalności Rady Nadzorczej w dniu 31 marca 2009 r. został powołany Komitet Audytu. W skład Komitetu weszli: Pan Mariusz Olejniczak, Pan Paweł Nowacki oraz Pan Andrzej Soczek.
   Komitet Audytu działa zgodnie z przyjętymi przez Radę Nadzorczą Zasadami.

   pobierz
  • Zasady działania Komitetu Audytu

   31-03-2009

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: