Raporty bieżące

 • 2019
  • Raport bieżący 39/2019

   19-12-2019

   Zawarcie aneksów do umów kredytu

   pobierz
  • Raport bieżący 38/2019

   10-12-2019

   Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

   pobierz
  • Raport bieżący 37/2019

   10-12-2019

   Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

   pobierz
  • Raport bieżący 36/2019

   02-12-2019

   Wygaśnięcie Umowy na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych

   pobierz
  • Raport bieżący 35/2019

   Zawarcie Umowy Limitu Kredytu Wielocelowego.

   pobierz
  • Raport bieżący 34/2019

   28-11-2019

   Zawarcie aneksów do umów kredytu.

   pobierz
  • Raport bieżący 33/2019

   25-11-2019

   Korekta Śródrocznego skróconego SF za okres 1.01 - 30.09.2019 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 32/2019

   12-11-2019

   Zawacie aneksu do umowy kredytu

   pobierz
  • Raport bieżący 31/2019

   28-10-2019

   Zawarcie aneksu do umowy kredytu

   pobierz
  • Raport bieżący 30/2019

   22-10-2019

   Umowa na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych

   pobierz
  • Raport bieżący 29/2019

   08-10-2019

   Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

   pobierz
  • Raport bieżący 28/2019

   24-09-2019

   Zawarcie aneksów do umów kredytu

   pobierz
  • Raport bieżący 27/2019

   19-09-2019

   Zawarcie aneksu do umowy kredytu

   pobierz
  • Raport bieżący 26/2019

   18-09-2019

   Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MDI Energia S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 25/2019

   06-09-2019

   Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

   pobierz
  • Raport bieżący 24/2019

   04-09-2019

   Zawarcie aneksu do umowy kredytu.

   pobierz
  • Raport bieżący 23/2019

   01-08-2019

   Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy.

   pobierz
  • Raport bieżący 22/2019

   22-07-2019

   Zawarcie aneksów do umów kredytu

   pobierz
  • Raport bieżący 21/2019

   12-07-2019

   Zawarcie Umowy Przedwstępnej

   pobierz
  • Raport bieżący 20/2019

   11-07-2019

   Wygaśnięcie Umowy Przedwstępnej

   pobierz
  • Raport bieżący 19/2019

   10-07-2019

   Rozstrzygnięcie przetargu o udzielenie zamówienia

   pobierz
  • Raport bieżący 18/2019

   09-07-2019

   Umowa ramowa o współpracy z Remor Solar Polska S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 17/2019

   05-07-2019

   Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu

   pobierz
  • Raport bieżący 16/2019

   04-07-2019

   Rozstrzygnięcie przetargu o udzielenie zamówienia

   pobierz
  • Raport bieżący 15/2019

   27-06-2019

   Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

   pobierz
  • Raport bieżący 14/2019

   27-06-2019

   Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MDI Energia S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.

   2019.14 Uchwaly Podjete na ZWZ w dniu 27 czerwca 2019

   pobierz
  • Raport bieżący 13/2019

   27-06-2019

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 12/2019

   27-06-2019

   Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w związku z realizacją projektów OZE

   pobierz
  • Raport bieżący 11/2019

   10-06-2019

   Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

   pobierz
  • Raport bieżący 10/2019/K

   21-05-2019

   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - sprostowanie omyłki pisarskiej

   pobierz
  • Raport bieżący 10/2019

   20-05-2019

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI Energia S.A. z siedzibą w Warszawie

   Projekty Uchwał ZWZ 27.06.2019

   MDI Energia Raport Roczny 2018

   MDI Energia Sprawozdanie RN z działalności w 2018 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 9/2019

   20-05-2019

   Nieodbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   pobierz
  • Raport bieżący 8/2019

   18-04-2019

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI Energia S.A. z siedzibą w Warszawie

   Projekty Uchwał ZWZ 20.05.2019

   MDI Energia Raport Roczny 2018

   MDI Energia Sprawozdanie RN z działalności w 2018 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 7/2019

   17-04-2019

   Rekomendacja w zakresie podziału zysku MDI Energia S.A. za 2018 rok

   pobierz
  • Raport bieżący 6/2019

   28-03-2019

   Pismo od mBank.

   pobierz
  • Raport bieżący 5/2019

   01-03-2019

   Zawarcie Umowy Przedwstępnej.

   pobierz
  • Raport bieżący 4/2019

   13-02-2019

   Powołanie Członka Zarządu

   Życiorys

   pobierz
  • Raport bieżący 3/2019

   13-02-2019

   Powołanie Członka Rady Nadzorczej

   Życiorys

   pobierz
  • Raport bieżący 2/2019

   31-01-2019

   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 1/2019

   03-01-2019

   Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MDI Energia S.A.

   pobierz
 • 2018
  Pokaż wszystkie dokumenty
 • 2017
  Pokaż wszystkie dokumenty
 • 2016
  • Raport bieżący 68/2016

   21-12-2016

   Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący 67/2016

   21-12-2016

   Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący 66/2016

   16-12-2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 65/2016

   14-12-2016

   Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

   pobierz
  • Raport bieżący 64/2016

   13-12-2016

   Zawarcie znaczących umów

   pobierz
  • Raport bieżący 63/2016

   06-12-2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 62/2016

   06-12-2016

   Zawarcie aneksów do umów znaczących (umów kredytu)

   pobierz
  • Raport bieżący 61/2016

   01-12-2016

   Zawarcie aneksów do umów znaczących (umów kredytu)

   pobierz
  • Raport bieżący 60/2016

   25-11-2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 59/2016

   25-11-2016

   Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

   pobierz
  • Raport bieżący 58/2016

   16-11-2016

   Korekta Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego za okres 1.01.2016 - 30.09.2016

   pobierz
  • Raport bieżący 057/2016 

   10-11-2016

   Odwołanie Zarządu i Powołanie Zarządu nowej kadencji

   pobierz
  • Raport bieżący 56/2016

   09-11-2016

   Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki MDI Energia S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 55/2016

   25-10-2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 54/2016

   13-10-2016

   Rozwiązanie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji

   pobierz
  • Raport bieżący 53/2016

   30-09-2016

   Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (umowy kredytu)

   pobierz
  • Raport bieżący 52/2016

   23-09-2016

   Spodziewana zmiana poziomu przychodów.

   pobierz
  • Raport bieżący 51/2016

   15-09-2016

   Zawarcie znaczącej umowy.

   pobierz
  • Raport bieżący 50/2016

   09-09-2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 49/2016

   05-08-2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 48/2016

   04-08-2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 47/2016

   04-08-2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 46/2016

   04-08-2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 45/2016

   01-08-2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 44/2016

   04-07-2016

   Zawarcie aneksów do umów znaczących (umów kredytu)

   pobierz
  • Raport bieżący 43/2016

   04-07-2016

   Postanowienie Sądu Rejonowego o umorzeniu postępowania

   pobierz
  • Raport bieżący 42/2016

   01-07-2016

   Zawarcie aneksów do znaczących umów

   pobierz
  • Raport bieżący 41/2016

   28-06-2016

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 40/2016

   28-06-2016

   Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

   Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27 czerwca 2016 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 39/2016

   21-06-2016

   Wniosek wierzyciela do Sądu Rejonowego w Warszawie

   pobierz
  • Raport bieżący 38/2016

   20-06-2016

   Zawarcie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 37/2016

   20-06-2016

   Rozwiązanie znaczącej umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 36/2016

   31-05-2016

   Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

   Projekty uchwał na ZWZ w dniu 27.06.2016

   pobierz
  • Raport bieżący 35/2016

   31-05-2016

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 34/2016

   19-05-2016

   Zawarcie aneksu do umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 33/2016

   16-05-2016

   Zawarcie aneksu do umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 32/2016

   28-04-2016

   Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MDI Energia S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 31/2016

   27-04-2016

   Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

   Zawiadomienie

   pobierz
  • Raport bieżący 30/2016

   27-04-2016

   Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 29/2016

   27-04-2016

   Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 28/2016

   25-04-2016

   Rejestracja zmian w statucie Spółki

   Statut - tekst jednolity

   pobierz
  • Raport bieżący 27/2016

   22-04-2016

   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 26/2016

   25-03-2016

   Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

   pobierz
  • Raport bieżący 25/2016

   24-03-2016

   Animator Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 24/2016

   10-03-2016

   Rejestracja akcji serii B w KDPW

   pobierz
  • Raport bieżący 23/2016

   09-03-2016

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 9 marca 2016 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 22/2016

   09-03-2016

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 9 marca 2016 roku

   Uchwały podjęte na NWZ w dniu 9 marca 2016 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 21/2016

   02-03-2016

   Zmiana wartości nominalnej akcji w rejestrze KDPW

   pobierz
  • Raport bieżący 20/2016

   01-03-2016

   Odstąpienie od umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 19/2016

   11-02-2016

   Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

   Projekty uchwał na NWZ w dniu 09.03.2016

   pobierz
  • Raport bieżący 18/2016

   11-02-2016

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący 17/2016

   11-02-2016

   Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką MDI S.A. z siedzibą w Warszawie

   pobierz
  • Raport bieżący 16/2016

   27-01-2016

   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 15/2016

   26-01-2016

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 25 stycznia 2016 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 14/2016

   26-01-2016

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 25 stycznia 2016 roku

   Uchwały podjęte na NWZ w dniu 25.01.2016

   pobierz
  • Raport bieżący 13/2016

   21-01-2016

   Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

   pobierz
  • Raport bieżący 12/2016

   21-01-2016

   Powołanie Członków Zarządu

   Życiorysy

   pobierz
  • Raport bieżący 11/2016

   13-01-2016

   Stanowisko zarządu dotyczące planowanego połączenia

   pobierz
  • Raport bieżący 1/2016 DPSN

   11-01-2016

   Informacja dotycząca zakresu stosowania Dobrych Praktyk w 2016r.

   pobierz
  • Raport bieżący 10/2016

   05-01-2016

   Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 9/2016

   05-01-2016

   Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

   pobierz
  • Raport bieżący 8/2016

   04-01-2016

   Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia

   pobierz
  • Raport bieżący 7/2016

   04-01-2016

   Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

   pobierz
  • Raport bieżący 6/2016

   04-01-2016

   Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

   pobierz
  • Raport bieżący 5/2016

   04-01-2016

   Zawarcie aneksu do umowy

   pobierz
  • Raport bieżący 4/2016

   04-01-2016

   Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

   pobierz
  • Raport bieżący 3/2016

   04-01-2016

   Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 2/2016

   04-01-2016

   Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 1/2016

   04-01-2016

   Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

   pobierz
 • 2015
  • Raport bieżący 79/2015

   29-12-2015

   Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

   statut

   pobierz
  • Raport bieżący 78/2015

   14-12-2015

   Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia

   pobierz
  • Raport bieżący 77/2015

   14-12-2015

   Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.)

   Projekty uchwał na NWZA w dniu 25.01.2016 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 76/2015

   14-12-2015

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący 75/2015

   14-12-2015

   Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia spółki MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.) z siedzibą w Warszawie ze spółką MDI S.A. z siedzibą w Warszawie

   Plan połączenia wraz z załącznikami

   pobierz
  • Raport bieżący 74/2015 korekta

   14-12-2015

   Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji - korekta

   pobierz
  • Raport bieżący 74/2015

   11-12-2015

   Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji

   pobierz
  • Raport bieżący 73/2015

   11-12-2015

   Zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii B, C i D

   pobierz
  • Raport bieżący 72/2015

   11-12-2015

   Zawarcie umów objęcia akcji na okaziciela serii B, C i D

   pobierz
  • Raport bieżący 71/2015

   10-12-2015

   Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MDI Energia S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 70/2015

   10-12-2015

   Rezygnacja Członka Zarządu MDI Energia S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 69/2015

   07-12-2015

   Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego

   pobierz
  • Raport bieżący 68/2015

   07-12-2015

   Rejestracja zmian w Statucie Spółki – zmiana nazwy Spółki

   statut

   pobierz
  • Raport bieżący 67/2015

   24-11-2015

   Odwołanie Prokury Samoistnej

   pobierz
  • Raport bieżący 66/2015

   24-11-2015

   Odwołanie Prokury Samoistnej

   pobierz
  • Raport bieżący 65/2015

   04-11-2015

   Rezygnacja Prezesa Zarządu Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 64/2015

   30-10-2015

   Zwolnienie z poręczeń umów kredytowych byłej spółki zależnej Viatron S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 63/2015

   24-08-2015

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 20 sierpnia 2015 r., po przerwie w obradach zarządzonej przez NWZ w dniu 17 sierpnia 2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 62/2015

   21-08-2015

   Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Biogazownia Bielany Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący 61/2015

   21-08-2015

   Uzupełnienie raportu numer 60/2015 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

   Życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej

   pobierz
  • Raport bieżący 60/2015

   21-08-2015

   Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 59/2015

   21-08-2015

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 20 sierpnia 2015 roku, po przerwie zarządzonej przez NWZ w dniu 17 sierpnia 2015 r. Informacja o zgłoszonych sprzeciwach.

   Uchwały podjęte na NWZ w dniu 20.08.2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 58/2015

   18-08-2015

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 17 sierpnia 2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 57/2015

   18-08-2015

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Przerwa w obradach.

   Uchwały podjęte na NWZ w dniu 17.08.2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 56/2015

   18-08-2015

   Uzupełnienie raportu numer 55/2015 w sprawie powołania Członków Zarządu

   Życiorys Grzegorz Sochacki

   pobierz
  • Raport bieżący 55/2015

   14-08-2015

   Powołanie Członków Zarządu

   Życiorys Mirosław Markiewicz

   pobierz
  • Raport bieżący 54/2015

   12-08-2015

   Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

   pobierz
  • Raport bieżący 53/2015

   24-07-2015

   Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Elektrownie Wodne Zeneris Plus Sp. z o.o. 

   pobierz
  • Raport bieżący 52/2015

   24-07-2015

   Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Zespół Elektrowni Wodnych Zeneris Sp. z o.o. 

   pobierz
  • Raport bieżący 51/2015

   24-07-2015

   Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Biogaz Zeneris Tech Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący 50/2015

   17-07-2015

   Zawarcie umowy znaczącej (umowy przelewu wierzytelności) przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 49/2015

   17-07-2015

   Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Biogaz Zeneris Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący 48/2015

   17-07-2015

   Projekty uchwał i załączników na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   projekty uchwał na NWZ w dniu 17.08.2015 r.

   opinia niezależnego biegłego rewidenta

   sprawozdanie zarządu

   pobierz
  • Raport bieżący 47/2015

   17-07-2015

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 46/2015

   07-07-2015

   Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 45/2015

   01-07-2015

   Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. do Zarządu Spółki

   pobierz
  • Raport bieżący 44/2015

   23-06-2015

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 22 czerwca 2015 r., po przerwie w obradach zarządzonej przez ZWZ w dniu 11 czerwca 2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 43/2015

   23-06-2015

   Wybór nowej kadencji Rady Nadzorczej

   Życiorysy członków Rady Nadzorczej

   pobierz
  • Raport bieżący 42/2015

   23-06-2015

   Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 22 czerwca 2015 roku

   Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 22.06.2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 41/2015

   15-06-2015

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 40/2015

   12-06-2015

   Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku. Przerwa w obradach.

   Uchwały podjęte za ZWZ w dniu 11.06.2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 39/2015

   10-06-2015

   Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   Sprawozdanie RN z działalności w 2014 r.

   Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania Zarzadu oraz sprawozdania jednostkowego w 2014 r.

   Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania Zarzadu oraz sprawozdania skonsolidowanego w 2014 r.

    

   pobierz
  • Raport bieżący 38/2015

   10-06-2015

   Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 37/2015

   29-05-2015

   Rejestracja zmian w statucie – zmiana adresu siedziby Spółki

   pobierz
  • Raport bieżący 36/2015

   22-05-2015

   Zawarcie umowy znaczącej (umowy pożyczki) przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 35/2015

   21-05-2015

   Niespełnienie się warunków dotyczących zawartej umowy znaczącej

   pobierz
  • Raport bieżący 34/2015

   21-05-2015

   Wniosek Akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2015 r.

   Projekt uchwał na ZWZ w dniu 11 czerwca 2015 r. (po zmianach w dniu 21 maja 2015 r.)

   pobierz
  • Raport bieżący 33/2015

   15-05-2015

   Zawarcie umowy znaczącej (ubezpieczenia) przez spółkę zależną Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 32/2015

   14-05-2015

   Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 31/2015

   14-05-2015

   Informacja o umorzeniu egzekucji sądowej spółki zależnej Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 30/2015

   14-05-2015

   Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   Projekty uchwał na ZWZ w dniu 11 czerwca 2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 29/2015

   14-05-2015

   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 28/2015

   07-05-2015

   Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 27/2015

   04-05-2015

   Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 26/2015

   29-04-2015

   Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. do Zarządu Spółki

   pobierz
  • Raport bieżący 25/2015

   28-04-2015

   Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 24/2015

   27-04-2015

   Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 23/2015

   23-04-2015

   Zawarcie umowy znaczącej (umowy pożyczki) przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 22/2015

   23-04-2015

   Zawarcie umowy znaczącej (umowy przelewu wierzytelności) przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 21/2015

   14-04-2015

   Zawarcie umowy znaczącej (umowy pożyczki) przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 20/2015

   10-04-2015

   Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 19/2015

   10-04-2015

   Zawarcie umowy zbycia nieruchomości Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 18/2015

   26-03-2015

   Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 17/2015

   23-03-2015

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 18 marca 2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 16/2015

   19-03-2015

   Wypowiedzenie umowy znaczącej zawartej z jednostką zależną od Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 15/2015

   19-03-2015

   Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A.

   Życiorys osoby powołanej do RN

   pobierz
  • Raport bieżący 14/2015

   19-03-2015

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 18 marca 2015 roku.

   Uchwały podjęte na NWZ w dniu 18.03.2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 13/2015

   13-03-2015

   Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 12/2015

   20-02-2015

   Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
  • Raport bieżący 11/2015

   20-02-2015

   Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   Projekty uchwał na NWZ w dniu 18 marca 2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 10/2015

   20-02-2015

   Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący 9/2015

   17-02-2015

   Ujawnienie stanu posiadania (Sławomir Halaba)

   pobierz
  • Raport bieżący 8/2015

   17-02-2015

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Korekta raportu bieżącego nr 24/2014

   02-02-2015

   Korekta raportu bieżącego nr 24/2014 w sprawie rejestracji obniżenia kapitału zakładowego

   pobierz
  • Raport bieżący 7/2015

   30-01-2015

   Ujawnienie stanu posiadania (MBMB Sp. z o.o.)

   pobierz
  • Raport bieżący 6/2015

   30-01-2015

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

   pobierz
  • Raport bieżący 5/2015

   29-01-2015

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 28 stycznia 2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 4/2015

   29-01-2015

   Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 28 stycznia 2015 roku. Informacja o zgłoszonym sprzeciwie.

   Uchwały podjęte na NWZ w dniu 28.01.2015 r.

   pobierz
  • Raport bieżący 3/2015

   27-01-2015

   Informacja o zwolnieniu z poręczeń umów kredytowych byłej spółki zależnej (Ozen Plus Sp. z o.o.)

   pobierz
  • Raport bieżący 2/2015

   23-01-2015

   Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

   pobierz
  • Raport bieżący 1/2015

   16-01-2015

   Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

   pobierz
 • 2014
  Pokaż wszystkie dokumenty
 • 2013
  Pokaż wszystkie dokumenty
 • 2012
  Pokaż wszystkie dokumenty
 • 2011
  Pokaż wszystkie dokumenty
 • 2010
  Pokaż wszystkie dokumenty
 • 2009
  Pokaż wszystkie dokumenty
 • 2008
  Pokaż wszystkie dokumenty
 • 2007
  Pokaż wszystkie dokumenty
 • 2006
  Pokaż wszystkie dokumenty
 • 2005
  Pokaż wszystkie dokumenty
 • 2004
  Pokaż wszystkie dokumenty
 • 2003
  Pokaż wszystkie dokumenty
 • 2002
  Pokaż wszystkie dokumenty

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: