2009

  • Raport bieżący nr 43/2009

   Zawarcie umowy znaczącej (Umowy kredytu) przez spółkę zależną Biogaz Zeneris Sp. z o.o.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 42/2009

   Informacja od spółki zależnej Energo - Eko I SA - umieszczenie wniosku Spółki na liście wniosków zatwierdzonych do wsparcia

   pobierz
  • Raport bieżący nr 41/2009

   rejestracja akcji serii D w KDPW 

   pobierz
  • Raport bieżący nr 40/2009

   Uchwała GPW - dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu giełdowego

   pobierz
  • Raport bieżący nr 39/2009

   Zawiadomienie otrzymane na podstwie art. 160 Ustawy o obrocie

   pobierz
  • Raport bieżący nr 38/2009

   Uchwała KDPW - przyjęcie do depozytu akcji serii D

   pobierz
  • Raport bieżący nr 37/2009

   Ujawnienie stanu posiadania (Pioneer Pekao Investment Management S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 36/2009

   Ujawnienie stanu posiadania (BB Investment S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 35/2009

   Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 34/2009

   Zakończenie subskrypcji akcji serii D.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 33/2009

   Zawarcie umów objęcia akcji serii D

   pobierz
  • Raport bieżący nr 31/2009

   Ujawnienie stanu posiadania (BB Investment S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 32/2009

   Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 30/2009

   Wybór Zarządu nowej kadencji

   pobierz
  • Raport bieżący nr 29/2009

   Akcjonariusze reprezentujący na ZWZ Funduszu w dniu 21 lipca 2009 r. co najmniej 5% głosów

   pobierz
  • Raport bieżący nr 28/2009

   Uchwały podjęte przez ZWZ BBI Zeneris NFI S.A. w dniu 21 lipca 2009 r.

    

   załącznik do raportu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 27/2009

   Ujawnienie stanu posiadania (BB Investment S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 26/2009

   Informacja od Spółki zależnej OZEN Plus

   pobierz
  • Raport bieżący nr 25/2009

   Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

    

   załącznik do raportu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 24/2009

   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   pobierz
  • Raport bieżący nr 23/2009

   Ujawnienie stanu posiadania (BB Investment S.A.)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 22/2009

   Ujawnienie stanu posiadania (Generali OFE)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 21/2009

   Informacja od spółki zależnej OZEN Plus

   pobierz
  • Raport bieżący nr 20/2009

   Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. oraz ocena sytuacji spółki

    

   załącznik do raportu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 19/2009

   Wybór biegłego rewidenta

   pobierz
  • Raport bieżący nr 18/2009

   Ujawnienie stanu posiadania (Generali OFE)

   pobierz
  • Raport bieżący nr 17/2009

   Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną

   pobierz
  • Raport bieżący nr 16/2009

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie

   pobierz
  • Raport bieżący nr 15/2009

   Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2008 rok

   pobierz
  • Raport bieżący nr 14/2009

   Rejestracja zmian w Statucie Funduszu

    

    

   załącznik do raportu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 13/2009

   Informacja o zastosowaniu zasady ładu korporacyjnego

   pobierz
  • korekta Raportu bieżącego nr 12/2009

   Korekta raportu bieżącego nr 12/2009 - akcjonariusze reprezentujący na NWZ BBI Zeneris NFI S.A. w dniu 25 marca 2009 r. co najmniej 5% głosów

   pobierz
  • Raport bieżący nr 12/2009

   Akcjonariusze reprezentujący na NWZ BBI Zeneris NFI S.A. w dniu 25 marca 2009 r. co najmniej 5% głosów

   pobierz
  • Raport bieżący nr 11/2009

   Uchwały podjęte na NWZ BBI Zeneris NFI S.A. w dniu 25 marca 2009 r.


   załącznik do raportu

   pobierz
  • Raport bieżący nr 10/2009

   Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną

   pobierz
  • Raport bieżący nr 9/2009

   Nowe terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

   pobierz
  • Raport bieżący nr 8/2009

   Ujawnienie stanu posiadania

   pobierz
  • Raport bieżący nr 7/2009

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie

   pobierz
  • Raport bieżący nr 6/2009

   Zawiadomienie otrzymane na podstawie art.160 Ustawy o obrocie

   pobierz
  • Raport bieżący nr 5/2009

   Projekty uchwał NWZ BBI Zeneris NFI S.A.

   załacznik do raportu

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 4/2009

   Zwołanie NWZ BBI Zeneris NFI S.A.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 3/2009

   Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.

   załącznik do raportu
     

    

   pobierz
  • Raport bieżący nr 2/2009

   Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku.

   pobierz
  • Raport bieżący nr 1/2009

   Informacja o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego.

    

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: