Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 6 sierpnia 2012 r.

  • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   pobierz
  • Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

   pobierz
  • Uzasadnienie decyzji Zarządu o propozycji podwyższenia kapitału i wyłączenia prawa poboru

   pobierz
  • Liczba akcji BBI Zeneris NFI S.A. w dniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   pobierz
  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   pobierz
  • Kandydat do składu Rady Nadzorczej

   Udostępniona Spółce przez akcjonariusza - spółkę LMB CAPITAL S.A., posiadającą pakiet akcji Spółki w wysokości 9,99% w ogólnej liczbie głosów, kandydatura do składu Rady Nadzorczej.

   pobierz
  • Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6 sierpnia 2012 r.

   pobierz
  • Akcjonariusze reprezentujący na NWZ co najmniej 5% głosów

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: