Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 9 kwietnia 2013 r.

  • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   pobierz
  • Uzasadnienie podwyższenia kapitału

   pobierz
  • Opinia Zarządu BBI Zeneris w sprawie wyłączenia prawa poboru

   pobierz
  • Projekty uchwał na NWZ (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 21.03.2013)

   pobierz
  • Liczba akcji i głosów w spółce w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia

   pobierz
  • Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika (po zmianach projektów uchwał z dnia 21.03.2013)

   pobierz
  • Kandydaci do Rady Nadzorczej BBI Zeneris NFI S.A. zgłoszeni przez BB Investment S.A.

   pobierz
  • Kandydaci do Rady Nadzorczej BBI Zeneris NFI S.A. zgłoszeni przez Pioneer Pekao Investment Management S.A.

   pobierz
  • Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. w dniu 9 kwietnia 2013 r.

   pobierz
  • Akcjonariusze reprezentujący na NWZ co najmniej 5% głosów

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: