Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 maja 2013 r.

  • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   pobierz
  • Opinia Zarządu BBI Zeneris S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru - obligacje zamienne

   pobierz
  • Projekty uchwał na NWZ w dniu 23 maja 2013 r. (tekst ujednolicony po zmianach z 21.05.2013)

   pobierz
  • Liczba akcji i głosów w spółce w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia

   pobierz
  • Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika (po zmianach projektów uchwał z dnia 21.05.2013)

   pobierz
  • Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. w dniu 23 maja 2013 r.

   pobierz
  • Akcjonariusze reprezentujący na NWZ co najmniej 5% głosów

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: