Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 18 października 2010 r.

  • Akcjonariusze reprezentujący na ZWZ BBI Zeneris NFI S.A. co najmniej 5% głosów

   pobierz
  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   pobierz
  • Liczba akcji BBI Zeneris NFI S.A.

   pobierz
  • Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A.

    

   Sprawozdanie Rady Nadzorczej BBI Zeneris NFI S.A. z działalności w 2009 r.

    

   pobierz

    

   Proponowane zmiany do Statutu BBI Zeneris NFI S.A.

    

   pobierz

    

   Regulamin Rady Nadzorczej BBI Zeneris NFI S.A.

    

   pobierz

    

   Regulamin Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris NFI S.A.

    

   pobierz

    

   pobierz
  • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   pobierz
  • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   pobierz
  • Raport roczny jednostkowy za 2009 rok

   pobierz
  • Raport roczny skonsolidowany za 2009 rok

   pobierz
  • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: