Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 19 września 2011 r.

  • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   pobierz
  • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   pobierz
  • Liczba akcji BBI Zeneris NFI S.A. w dniu zwołania ZWZ

   pobierz
  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   pobierz
  • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 września 2011 r.

   pobierz
  • Akcjonariusze reprezentujący na ZWZ Funduszu co najmniej 5% głosów

   pobierz
  • Kandydatury do Rady Nadzorczej nowej kadencji

   Udostępnione spółce kandydatury do Rady Nadzorczej nowej kadencji

   pobierz
  • Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A.

    

   Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku

    


   pobierz
  • Raport roczny jednostkowy za 2010 rok wraz z opinią biegłego rewidenta

   pobierz
  • Raport roczny skonsolidowany za 2010 rok wraz z opinią biegłego rewidenta

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: