Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 29 października 2012 r.

  • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   pobierz
  • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A.

   pobierz
  • Liczba akcji i głosów w spółce w dniu zwołania walnego zgromadzenia

   pobierz
  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   pobierz
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku

   Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku

    

    

   pobierz
  • Raport roczny jednostkowy za 2011 rok wraz z opinią biegłego rewidenta

   pobierz
  • Raport roczny skonsolidowany za 2011 rok wraz z opinią biegłego rewidenta

   pobierz
  • Wniosek Zarządu co do pokrycia straty netto za 2011

   pobierz
  • uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneis NFI S.A. w dniu 29 października 2012 r.

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: