Akcjonariat

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego MDI Energia S.A

 

NAZWA
AKCJONARIUSZA

LICZBA
AKCJI

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM

 

IPOPEMA 12 FIZAN zarządzany przez  IPOPEMA TFI S.A.

 

30 181 613 

 

65,46 %

 

Grzegorz Sochacki

 

4 680 000 

 

10,15 %

 

Stan na dzień 16 stycznia 2017 r.

 

Ogólna liczba akcji MDI Energia S.A. (dawniej Skystone Capital S.A.)

wynosi 46.108.506 i składa się na nią:

1.468.506 akcji serii A

140.000 akcji serii B

7.060.000 akcji serii C

37.440.000 akcji serii D

 

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.

Na 1 akcję przypada 1 głos.

Wartość nominalna 1 akcji wynosi 3,50 PLN.

Kapitał zakładowy wynosi 161.379.771,00 PLN

Akcje oznaczone są kodem ISIN PLNFI1000012.