Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 października 2014 r., godzina 14.00

  • Uchwały podjęte na NWZ w dniu 7.11.2014 r. Informacja o zgłoszonych sprzeciwach. Zmiana w porządku obrad.

   Uchwały podjęte na NWZ w dniu 07.11.2014 r.

   pobierz
  • Akcjonariusze reprezentujący na NWZ w dniu 7 listopada 2014 r. co najmniej 5% głosów

   pobierz
  • Uchwały podjęte na NWZ w dniu 10.10.2014 r., przerwa w obradach

   Uchwały podjęte na NWZ 10.10.2014 o 14.00

   pobierz
  • Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii B i C

   Poniżej prezentujemy opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii B i C emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, w nawiązaniu do projektu uchwały NWZ z dnia 10 października 2014 r., godzina 14.00

   pobierz
  • Opinia Zarządu w sprawie dalszego istnienia Skystone Capital S.A. i kontynuowania jej działalności

   Poniżej prezentujemy opinię Zarządu w sprawie daleszego istnienia Skystone Capital S.A. i kontynuowania jej działalności w nawiązaniu do projektu uchwały NWZ z dnia 10 października 2014 r., godzina 14.00

   pobierz
  • Akcjonariusze reprezentujący na NWZ co najmniej 5% głosów

   pobierz
  • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   pobierz
  • Projekty uchwał na NWZ w dniu 10.10.2014 r., godz. 14.00

   pobierz
  • Liczba akcji i głosów w spółce w dniu zwołania walnego zgromadzenia

   pobierz
  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: