Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2015 r.

  • Akcjonariusze reprezentujący na ZWZ w dniu 22 czerwca 2015 r. co najmniej 5% głosów

   pobierz
  • Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 22.06.2015 r.

   pobierz
  • Akcjonariusze reprezentujący na ZWZ w dniu 11 czerwca 2015 r. co najmniej 5% głosów

   pobierz
  • Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 11.06.2015 r. Przerwa w obradach.

   pobierz
  • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

   pobierz
  • Projekty uchwał na ZWZ w dniu 11.06.2015 r. (po zmianach w dniu 21.05.2015 r.)

   pobierz
  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (po zmianach w dniu 21.05.2015 r.)

   pobierz
  • Liczba akcji i głosów w spółce w dniu zwołania walnego zgromadzenia

   pobierz
  • Raport roczny jednostkowy za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta

   pobierz
  • Raport roczny skonsolidowany za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta

   pobierz
  • Sprawozdanie RN z działalności w 2014 r.

   pobierz
  • Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania jednostkowego w 2014 r.

   pobierz
  • Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania skonsolidowanego w 2014 r.

   pobierz
  • Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok 2014

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: