Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 maja 2019 r.

  • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

   pobierz
  • Projekty uchwał na ZWZ w dniu 20 maja 2019 r.

   pobierz
  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   pobierz
  • Liczba akcji i głosów w spółce w dniu zwołania walnego zgromadzenia

   pobierz
  • Raport roczny za 2018 rok wraz z sprawozdaniem biegłego rewidenta

   pobierz
  • Sprawozdanie RN z działalności w 2018 roku

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: