Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2013 r.

  • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris S.A. w dniu 24.06.2013 r.

   pobierz
  • Akcjonariusze reprezentujący na ZWZ co najmniej 5% głosów

   pobierz
  • Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZA

   pobierz
  • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   pobierz
  • Projekty uchwał na ZWZ w dniu 24.06.2013 r. (po zmianach z 06.06.2013)

   pobierz
  • Liczba akcji i głosów w spółce w dniu zwołania walnego zgromadzenia

   pobierz
  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (po zmianach z 06.06.2013)

   pobierz
  • Raport roczny jednostkowy za 2012 rok wraz z opinią biegłego rewidenta

   pobierz
  • Raport roczny skonsolidowany za 2012 rok wraz z opinią biegłego rewidenta

   pobierz
  • Wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok 2012

   pobierz
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku

   pobierz
  • Kandydaci do Rady Nadzorczej BBI Zeneris S.A.

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: