Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2016 r.

  • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

   pobierz
  • Projekty uchwał na ZWZ w dniu 27.06.2016 r.

   pobierz
  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   pobierz
  • Liczba akcji i głosów w spółce w dniu zwołania walnego zgromadzenia

   pobierz
  • Raport roczny jednostkowy za 2015 rok wraz z opinią biegłego rewidenta

   pobierz
  • Raport roczny skonsolidowany za 2015 rok wraz z opinią biegłego rewidenta

   pobierz
  • Sprawozdanie RN z działalności w 2015 r.

   pobierz
  • Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych w 2015 r.

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: