Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2017 r.

  • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI Energia S.A

   pobierz
  • Projekty uchwał na ZWZ w dniu 30 czerwca 2017 r.

   pobierz
  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   pobierz
  • Liczba akcji i głosów w spółce w dniu zwołania walnego zgromadzenia

   pobierz
  • Raport roczny za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta

   pobierz
  • Sprawozdanie RN z działalności w 2016 roku

   pobierz
  • Transmisja obrad ZWZ

   http://www.youtube.com/watch?v=JWiJ7nyW-c8

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: