Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 lipca 2014 r.

  • Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 27 sierpnia 2014 r.

   pobierz
  • Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27 sierpnia 2014 r.

   Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27.08.2014 r.

   pobierz
  • Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 13 sierpnia 2014 r.

   pobierz
  • Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 13 sierpnia 2014 r., przerwa w obradach

   Uchwały podjęte na NWZA w dniu 13 sierpnia 2014 r.

   pobierz
  • Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 lipca 2014 r.

   pobierz
  • Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 30 lipca 2014 r., przerwa w obradach

   Uchwały podjęte na ZWZ 30.07.2014 r.

   pobierz
  • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.07.2014 r.

   pobierz
  • Projekty uchwał na ZWZ w dniu 30.07.2014 r.

   pobierz
  • Liczba akcji i głosów w spółce w dniu zwołania walnego zgromadzenia

   pobierz
  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

   pobierz
  • Raport roczny jednostkowy za 2013 rok wraz z opinią biegłego rewidenta

   pobierz
  • Raport roczny skonsolidowany za 2013 rok wraz z opinią biegłego rewidenta

   pobierz
  • Wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok 2013

   pobierz
  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku

   pobierz

Wyszukiwarka plików

Szukana fraza: