Władze

Grzegorz Sochacki - Prezes Zarządu

Życiorys Pana Grzegorza Sochackiego znajduje się w załączniku do raportu bieżącego numer 12/2016