Rada nadzorcza

Grzegorz Kubica

Życiorys Pana Grzegorza Kubicy znajduje się w załączniku raportu bieżącego numer 43/2015

Jarosław Wikaliński

Życiorys Pana Jarosława Wikalińskiego znajduje się w załączniku raportu bieżącego numer 61/2015

Jarosław Karasiński

Życiorys Pana Jarosława Karasińskiego znajduje się w załączniku raportu bieżącego numer 61/2015

Michał Barłowski

Życiorys Pana Michała Barłowskiego znajduje się w załączniku raportu bieżącego numer 61/2015