Rada nadzorcza

Jarosław Karasiński

Życiorys Pana Jarosława Karasińskiego znajduje się w załączniku raportu bieżącego numer 61/2015