Rada nadzorcza

Jarosław Wikaliński

Życiorys Pana Jarosława Wikalińskiego znajduje się w załączniku raportu bieżącego numer 61/2015