Zarząd

Piotr Gajek - Członek Zarządu

Życiorys Pana Piotra Gajka znajduje się w załączniku do raportu bieżącego numer 4/2019

Grzegorz Sochacki - Prezes Zarządu

Życiorys Pana Grzegorza Sochackiego znajduje się w załączniku do raportu bieżącego numer 12/2016